Przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni.

Przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni.

25 maja, 2021 0 przez Infopress

Prawidłowe przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni to podstawa, jeśli chcemy zagwarantować sobie bezpieczeństwo na całym obiekcie. Oczywiście dotyczyć to będzie tych obiektów, na których na co dzień wykorzystywane są wózki jezdniowe napędzane elektryczne. W takich bowiem przypadkach, jedynie ładowanie baterii we własnym zakresie ma jakikolwiek sens ekonomiczny. Aby jednak możliwe było bezpieczne ładowanie baterii trakcyjnych, pomieszczenie akumulatorowni należy starannie i odpowiednio przygotować. Zobaczmy w takim razie, jak powinno wyglądać i przebiegać prawidłowe przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni. Tym bardziej, iż nie jest to wcale takie oczywiste, jakby się mogło pozornie wydawać.

Jak wygląda prawidłowe przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni?

W pierwszej kolejności musimy sobie zdać sprawę z tego, iż tak jak już wspomnieliśmy, w wielu przypadkach, w ogóle nie jest oczywistym poziom zagrożeń, związanych z ładowaniem akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Dowodem tego stanu rzeczy są dziesiątki obiektów, gdzie baterie trakcyjne ładuje się bezpośrednio na obiekcie, na ułożonych w rogu paletach. Takie podejście to aż proszenie się o tragedię. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości w procesie ładowania, może dojść do rozszczelnienia akumulatorów. Z ich wnętrza zacznie wyciekać kwas, a do atmosfery będzie ulatniać się wodór. Kwas zacznie przenikać przez wylewki przemysłowe i inne materiały, zaś wodór… jest to gaz silnie łatwopalny a w połączeniu z tlenem tworzy mieszankę wybuchową.

Jak więc widzimy, poziom zagrożeń jest w tym przypadku bardzo poważny. Dlatego też, przede wszystkim należy zadbać o to, aby ładowanie baterii odbywało się w odrębnym pomieszczeniu, wyposażonym w niezbędne systemy bezpieczeństwa. Kluczową kwestią będzie detekcja wodoru, czyli system zapewniający nam natychmiastowe wychwytywanie nadmiernego stężenia wodoru w pomieszczeniu akumulatorowni. To jednak nie wszystko. Trzeba będzie przygotować o wiele więcej kwestii.

Wyposażenie pomieszczenia akumulatorowni.

Przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni - stojaki na akumulatoryTak jak powiedzieliśmy, musimy zwrócić uwagę nie tylko na wydzielenie odrębnego pomieszczenia akumulatorowni, ale także na kwestię inną. Chodzi tutaj o prawidłowe przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni. Tak, aby ładowanie baterii trakcyjnych nie stwarzało jakichkolwiek zagrożeń. Aby pojawiające się zagrożenia, były natychmiast neutralizowane.

Do najważniejszych kwestii w tym przypadku musimy zaliczyć następujące zagadnienia:

  • Wyłożenie ścian i podłóg materiałem kwasoodpornym.
  • Zagwarantowanie dopływu świeżej, zimnej wody.
  • Wdrożenie nieiskrzącej instalacji elektrycznej.
  • Montaż wentylacji mechanicznej, o wysokiej wydajności wymiany powietrza.
  • Montaż systemu detekcji wodoru, który będzie automatycznie uruchamiać wentylacje w przypadku stwierdzenia nadmiernego stężenia tego gazu w atmosferze.

Generalnie, trzeba będzie poświęcić nieco czasu i funduszy na prawidłowe przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni. Niemniej jednak jest to absolutnie konieczne, w celu zagwarantowania maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Podsumowanie.

Musimy więc pamiętać iż najważniejszym aspektem będzie w tym przypadku detekcja wodoru. Im sprawniej będziemy w stanie wychwycić nieprawidłowe, zbyt wysokie stężenie wodoru w atmosferze pomieszczenia akumulatorowni, tym szybciej będzie możliwe jego usunięcie i powrót do normalnych, bezpiecznych warunków pracy. Poza tym, prawidłowe przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni będzie wymagać jeszcze kilku inwestycji, tak więc, należy przygotować się na konieczność poniesienia stosunkowo sporych kosztów.