Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze.

26 maja, 2021 0 przez Infopress

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze to zagadnienie dotyczące tylko poszczególnych gospodarstw rolnych. Chodzi o tych rolników którzy spełniają pewne kryteria, wyszczególnione w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Z jej zapisów wynika jasno, iż obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze (OC gospodarstwa, ubezpieczenie zabudowań), będą dotyczyć jedynie tych rolników, którzy rozliczają się za pomocą podatku rolnego, są osobami fizycznymi, a prowadzą gospodarstwo o powierzchni upraw co najmniej 1ha. W pozostałych przypadkach, wykupienie ubezpieczeń będzie absolutnie dobrowolne.

Jakie obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze należy wykupić?

Spełniając przesłanki wymienione w ustawie a przytoczone przez nas powyżej, należy wykupić odpowiednie pakiety ubezpieczeniowe. Kluczowe będą tutaj dwa rodzaje ubezpieczenia, które zagwarantują każdemu rolnikowi podstawową ochronę ubezpieczeniową na wypadek różnorodnych zdarzeń losowych.

  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych – dotyczy wszelkich zdarzeń, w wyniku których ucierpiały zabudowania gospodarcze. Chodzi o zdarzenia takie jak: powódź, pożar, gradobicie, urwanie chmury, susza, czy osuwanie się terenu. W razie wystąpienia tego typu zjawisk, straty nimi spowodowane będą pokryte z ubezpieczenia.
  • polisa OC gospodarstwa rolnego – czyli ubezpieczenie, zapewniające zabezpieczenie na wypadek wyrządzenia szkód na rzecz osób trzecich w trakcie prowadzenia prac rolnych na gospodarstwie. W takich sytuacjach, wypłatą zadośćuczynienia na rzecz osób poszkodowanych zajmować się będzie ubezpieczalnia.

Mamy więc do czynienia z dwiema polisami ubezpieczenia rolniczego, które stanowią obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Ich wykupienie staje się obowiązkowe w momencie spełnienia przesłanek wyszczególnionych w pierwszym akapicie a przytoczonych za wspomnianą ustawą.

Skąd wzięły się obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze?

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze pojawiły się wraz z pamiętaną powodzią z roku 1997, kiedy to wylało większość rzek a dziesiątki tysięcy gospodarstw rolnych zostało zalanych. Straty szacowano w setkach milionów złotych. Problemem było to, iż zdecydowana większość gospodarstw nie była ubezpieczona, a to niestety wiązało się z ich całkowitym bankructwem. Taki stan rzeczy oczywiście jest nie do pomyślenia. Bankructwo tysięcy gospodarstw rolnych przekładałoby się na brak żywności w raju i konieczność jej importowania. Wobec tego też, pomocą dla poszkodowanych gospodarstw musiał się zająć budżet. Aby jednak uniknąć takich sytuacji w przyszłości, większe gospodarstwa rolne zostały objęte ustawą, wprowadzającą obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze to przede wszystkim troska o sektor rolny, a nie jedynie zmuszenie rolników do ponoszenia kosztów. Tym bardziej, iż same ubezpieczenia nie są jakoś strasznie wygórowane cenowo. W zasadzie to już za nieco ponad 100 PLN można wykupić najtańsze formy ubezpieczenia OC, a trzeba pamiętać, iż jest to koszt roczny. Możemy więc mówić o stosunkowo tanim obowiązku ubezpieczeniowym, który z drugiej strony gwarantuje wysoki poziom ochrony ubezpieczeniowej.