Przeprowadzanie odwodnień w przemyśle budowlanym.

Przeprowadzanie odwodnień w przemyśle budowlanym.

4 marca, 2015 3 przez Infopress

Odwadnianie w przemyśle budowlanym staje się coraz częściej koniecznością, do której wykonawca konkretnych robót budowlanych, jest po prostu zmuszony przez zastane na miejscu inwestycji okoliczności. Czasami będzie to po prostu teren podmokły, z bardzo wysokim poziomem wody gruntowej, a czasami, już w trakcie realizacji prac, na pewnym ich etapie, wykopy budowlane, mogą zostać zalane nagłymi, intensywnymi opadami atmosferycznymi. W każdej z tych sytuacji, koniecznym będzie odwadnianie, czyli innymi słowy, pozbycie się przeszkadzającej wody z wykopów, aby umożliwić sobie powrót do realizacji założeń inwestycji i zdążenie z jej finalizacją na ustalony wcześniej w umowie termin. Niemniej jednak, jak w wielu innych sytuacjach, także i w przypadku odwadniania, mamy do wyboru dość sporo możliwości, wobec czego musimy każdej z nich się przyjrzeć, a następnie określić, która z nich będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem.

Odwadnianie przy pomocy igłofiltrów.

Odwadnianie igłofiltrami

Rysunek prezentuje schemat ideowy odwadniania przy zastosowaniu zestawów igłofiltrowych.

W przypadkach, kiedy będziemy mieli do czynienia z sytuacjami, gdy w realizacji prac budowlanych przeszkadzać będzie zbyt wysoki poziom wody gruntowej, koniecznie trzeba będzie się jej pozbyć, a jest to możliwe tylko i wyłącznie poprzez zastosowanie odwadniania igłofiltrami. Igłofiltry to specjalnie przygotowane rury, zakończone roboczą końcówką ssawną, które wprowadzone są w glebę na całej szerokości prowadzenia robót, po obydwu stronach wykopu budowlanego. Następnie podłączone są one do kolektora ssącego, który z kolei będzie podłączony do agregatu pompowego, które zadaniem jest odsysanie wody z gleby i odprowadzanie jej na bezpieczną dla prac odległość. Warto tutaj zaznaczyć, iż igłofiltry będą tutaj wprowadzane do gleby poprzez wpłukiwanie, zaś ich rozmieszczenie i głębokość wprowadzenia są dość precyzyjnie określone. Przede wszystkim, należy zadbać o to, aby każdy igłofiltr, był wpłukany na głębokość co najmniej pół metra większą, niż planowana głębokość prowadzenia robót, zaś odstęp pomiędzy kolejnymi igłofiltrami nie powinien przekroczyć 1m. Tak przeprowadzone odwadnianie igłofiltrami z całą pewnością zapewni nam wysoki poziom skuteczności, co w tym przypadku jest najważniejsze, bowiem umożliwi sprawną realizację prac ziemnych, a to zaś przełoży się na wydajność całej inwestycji budowlanej.

Zalane wykopy budowlane.

pompy zatapialne Flygt

Na rysunku pokazane są pompy Flygt wykonane ze stali nierdzewnej.

Kolejnym przypadkiem, w którym będziemy zmuszeni do przeprowadzania odwodnienia, jest sytuacja, w której już w trakcie robót, wykopy zostają zalane przez nagłe, intensywne opady atmosferyczne. W takich sytuacjach, igłofiltry, z reguły na niewiele się zdają, toteż trzeba będzie zastosować odwadnianie przy pomoc pomp zatapialnych. Odpowiednio dobrana pod względem mocy i wydajności pompa, będzie tutaj po prostu zatopiona w wodzie, zalegającej w wykopach, po czym zacznie ją najzwyczajniej w świecie przepompowywać w bezpieczne miejsce, gdzie nie będzie zagrażać przeprowadzanym pracom budowlanym. W wielu przypadkach, trzeba będzie zastosować odpowiedniej jakości pompy, a tutaj mamy dość szeroki wybór, przy czym, każda z pomp, obecnie dostępnych na rynku, charakteryzuje się inną konstrukcją, innymi parametrami, a w związku z tym, także zupełnie innym przeznaczeniem. W przypadku pracy dość regularnej, w dość długim terminie, zwykłe pompy zatapialne mogłyby sobie nie poradzić, wobec czego, warto tutaj sprawdzić, co zapewniają nam pompy zatapialne ze stali nierdzewnej, które mogą pracować o wiele dłużej niż pompy wykonane ze zwykłej stali, bowiem nie będą narażone na działanie korozji.

Podsumowując.

Można więc powiedzieć, iż w przypadkach odwadniania w przemyśle budowlanym, będziemy mieli do czynienia z wieloma różnymi rozwiązaniami, przy czym każde z nich będzie predestynowane do innych zastosowań. W naszym zaś interesie leży poprawne określenie konkretnego przypadku, oraz umiejętne wykorzystanie danej technologii, aby odwadnianie było przeprowadzone skutecznie i zagwarantowało nam szybki powrót na właściwą ścieżkę terminową realizacji inwestycji.