Category Archives: Technologie budowlane

Geotkaniny i geokompozyty w budowie dróg i autostrad.

Nowoczesne technologie stosowane w budowie dróg i autostrad, zapewniają nam przede wszystkim podniesienie ich trwałości i odporności na obciążenia, jakim są poddawane w toku naturalnej, aczkolwiek bardzo intensywnej eksploatacji. Przede wszystkim mamy tutaj na myśli zastosowanie nowoczesnych materiałów geosyntetycznych, służących

Przeprowadzanie odwodnień w przemyśle budowlanym.

Odwadnianie w przemyśle budowlanym staje się coraz częściej koniecznością, do której wykonawca konkretnych robót budowlanych, jest po prostu zmuszony przez zastane na miejscu inwestycji okoliczności. Czasami będzie to po prostu teren podmokły, z bardzo wysokim poziomem wody gruntowej, a czasami,