Ubezpieczenie gospodarstwa rolniczego.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolniczego.

22 grudnia, 2017 0 przez Infopress

Jedną ze zdecydowanie ważniejszych kwestii w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego jest konieczność wykupienia odpowiednich pakietów ubezpieczeń, które w niektórych przypadkach są wręcz obowiązkiem. Oczywiście, aby zakwalifikować się do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych, trzeba spełnić odpowiednie warunki sprecyzowane w ustawie. Niemniej jednak sam fakt wykupienia ubezpieczenia będzie bardzo rozsądnym rozwiązaniem nawet dla pozostałych gospodarstw rolnych, nie objętych z tego tytułu obowiązkowymi ubezpieczeniami rolniczymi. Warto więc przyjrzeć się temu zagadnieniu nieco bliżej, aby mieć dzięki temu podstawową wiedzę w zakresie ubezpieczeń rolnych i ich obowiązkowości.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Kogo dotyczą?

W pierwszej kolejności warto sobie powiedzieć nieco więcej w temacie tego, kogo dotyczą obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Tak więc, obowiązkiem wykupienia polis ubezpieczeniowych obarczeni są rolnicy spełniające dwie poniższe wytyczne:

  • Płacą w części lub w całości podatek rolny
  • Łączna powierzchnia areału upraw rolnych przekracza jeden hektar.

Spełnienie tych dwu przesłanek kwalifikuje ich w myśl ustawy do obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych. Pozostali rolnicy, posiadający mniejsze pola uprawne, nie są obowiązani do wykupienia OC gospodarstwa rolnego. Tak samo jak nie będą zobowiązane do tego gospodarstwa, które stosowne ubezpieczenia będą posiadać z innego tytułu. Chodzi nam tutaj przede wszystkim o wszelkie spółdzielnie rolne, spółki i inne formy prawne, które posiadają ubezpieczenia wykupione w myśl odrębnych przepisów. Oczywiście wszystkie te gospodarstwa, które nie kwalifikują się w myśl ustawy do wykupienia obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych, mogą skorzystać z dobrowolnych pakietów ubezpieczeniowych które także będą poszerzać ich zakres ochrony, choć nie jest to obowiązkowe.

Dlaczego ubezpieczenia są obowiązkowe?

Wielu rolników w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, dlaczego niektóre ubezpieczenia w ich przypadku będą obowiązkowe. Otóż chodzi tutaj o bezpieczeństwo narodowego rolnictwa, które przecież narażone jest na różnorodne zdarzenia losowe, jak chociażby gradobicia, pożary czy też powodzie. W przypadku, gdyby przez nasz kraj przelała się znów potężna fala powodziowa, a większość rolników nie będzie w wtedy ubezpieczona, niestety, ale trzeba będzie liczyć się z katastrofalna sytuacją. W kraju po prostu zabraknie żywności, a gospodarstwa nie będą miały środków na odbudowę strat. Oczywiście znów do akcji musiałoby stanąć państwo, wydatkując pieniądze z innych sektorów na wsparcie dla lekkomyślnych rolników, tylko po to, aby utrzymać krajową gospodarkę rolną przy życiu. Tak więc trzeba tutaj powiedzieć, iż obowiązkowa polisa ubezpieczenia rolniczego będzie bardzo dobrym rozwiązaniem zapewniającym wysoki poziom bezpieczeństwa wszystkim gospodarstwom rolnym w naszym kraju, a tym samym zabezpieczającym je przed bankructwem w wyniku zdarzeń losowych takich, jak chociażby wspomniana i przytoczona powyżej powódź.