Korzystanie z zewnętrznych usług logistycznych

Korzystanie z zewnętrznych usług logistycznych

18 czerwca, 2015 0 przez Infopress

Współcześni przedsiębiorcy, coraz częściej korzystają z outsourcingu w każdej postaci, w której tylko może to przynieść przedsiębiorstwu jakiekolwiek korzyści. Nic więc dziwnego, iż także w przypadku działań logistycznych w wielu przedsiębiorstwach, wykorzystywane jest zlecanie ich na zewnątrz. Magazynowanie produktów, ich transport oraz opieka zlecana jest na zewnątrz, specjalistycznym firmom, które zajmują się tylko i wyłącznie tego typu działaniami. W poniższym artykule pokażemy wszelkie korzyści, jakie płyną z takiego podejścia do prowadzenia biznesu, oraz w jakich okolicznościach najczęściej stosowane są tego typu rozwiązania.

Kiedy zewnętrzne magazynowanie będzie korzystne?

W pierwszej kolejności warto dowiedzieć się o tym, kiedy i w jakich okolicznościach magazynowanie zewnętrzne będzie niosło za sobą jakiekolwiek korzyści. Najczęstszą przyczyną wykorzystywania zewnętrznych usług magazynowo logistycznych, są sytuacje, w których przedsiębiorstwo nie posiada odpowiednich obiektów, lub też planuje je wykorzystać w celach produkcyjnych. Druga kwestia to lokalizacja magazynów. W przypadku zewnętrznych baz logistycznych, z reguły są one bardzo zlokalizowane, przy ruchliwych trasach przelotowych, autostradach, wobec czego dostęp do nich jest ułatwiony, zaś działy produkcyjne mogą być ulokowane w mniej przystępnych lokalizacjach. Dzięki skorzystaniu z tego rozwiązania, zarówno dostawcy jak i odbiorcy będą mieli ułatwiony dostęp do naszych magazynów, a to już bardzo dobre i wręcz wybitnie korzystne rozwiązanie.

Korzyści płynące z magazynowania zewnętrznego.

Rzecz jasna trzeba tutaj także zdać sobie sprawę z tego, jakie korzyści płyną w przypadku wykorzystania zewnętrznych usług logistycznych oraz magazynowych. Poniższa lista pokazuje bardzo wyraźnie wszystkie aspekty, oraz z grubsza pokazuje konkretne przypadki.

  • Brak kosztów utrzymania magazynu – te ponoszone sa przez właściciela magazynu
    Przerzucenie odpowiedzialności za towar – zarówno w przypadku magazynowania, jak transportu odpowiedzialność spoczywa na usługodawcy.
  • Lepsze warunki magazynowania – usługodawca obsługując większą liczbę klientów może łatwiej rozłożyć koszt utrzymania na przykład magazynu klimatyzowanego pomiędzy nich wszystkich. W przypadku jednego podmiotu prowadzącego tego typu magazyn, byłoby to bardzo kosztowne.
  • Uproszczone działania logistyczne – usługodawca z reguły zapewnia zarówno kwestię magazynowania, jak i transportu, przyjęcia i wydawania towaru zewnętrznym kontrahentom.
  • Bezpieczeństwo magazynowanych towarów i produktów – tutaj odpowiedzialność ponosi usługodawca, zaś zleceniodawca zawsze ma prawo do odszkodowania za poniesione straty.

Jak więc widać mamy tutaj do czynienia z realnymi korzyściami płynącymi z korzystania z magazynów zewnętrznych oraz zewnętrznych usług logistycznych, wobec czego tez, warto utaj korzystać z tego typu rozwiązań, w celu ograniczenia kosztów magazynowych, oraz podniesienia bezpieczeństwa magazynowanych produktów oraz surowców produkcyjnych.

Zrembud – usługi magazynowe i logistyczne.