Wynajem pomp zamiast kupna.

15 października, 2016 0 przez Infopress

Realizacja niektórych prac budowlanych, będzie wymagać od przedsiębiorcy przeprowadzenia szeregu prac związanych z przygotowaniem terenu pod realizację. Bardzo często, niezbędne będzie przeprowadzenie prac odwodnieniowych, bowiem teren budowy będzie na przykład podmokły. Czasem też może dojść do sytuacji, że w trakcie prowadzenia prac ziemnych dojdzie do uszkodzenia istniejących linii wodociągowych i kanalizacyjnych, skutkiem czego konieczne będzie odwadnianie całego terenu i naprawa linii. Zobaczmy w takim razie jak można będzie zająć się tego typu pracami bez posiadania odpowiednich pomp na własność.

Spis treści, czyli co w artykule

Wynajem pomp.

Warto tutaj wiedzieć, dlaczego wynajem pomp okazuje się rozwiązaniem w większości przypadków lepszym niż zakup danej pompy na własność. Otóż w przypadku wynajmu pompy nie trzeba zupełnie przejmować się kosztami utrzymania jej w dobrym stanie technicznym, pozwalającym na eksploatację. Tego typu sprawy spoczywają na głowie właściciela czyli wynajmującego, zaś my, wynajmując pompę, musimy pamiętać tylko o poniesieniu kosztów związanych z wynajęciem, oraz kosztów bieżącej eksploatacji. Z reguły wychodzi, że są to koszty o wiele niższe. Jedynym przypadkiem, kiedy opłacalne będzie zakupienie pompy do odwodnień, czy też do pracy z systemem igłofiltrowym, będzie sytuacja, kiedy z góry wiemy, że będziemy w stanie eksploatować urządzenie przez długi czas. Tak, aby zwróciły nam się koszty zakupu. W pozostałych przypadkach, kiedy prace odwodnieniowe będą przeprowadzane sporadycznie i nie możemy określić ich częstotliwości, o wiele lepiej będzie wynająć pompę i po zakończeniu pracy zupełnie nie przejmować się jej bieżącą konserwacją.

Gdzie wynająć pompy?

Na chwilę obecną, praktycznie wszędzie znajdziemy odpowiednie wypożyczalnie, w których możliwe będzie wynajęcie pomp. Istnieje na przykład niejedna wypożyczalnia pomp i igłofiltrów w Gdańsku, zresztą tak samo jak w każdym innym większym mieście, w którym można odnotować zapotrzebowanie na wynajem pomp. Koszty najmu będą oczywiście różne, a czasem trzeba będzie się liczyć z koniecznością wpłaty kaucji, co z reguły zdarza się w przypadku bardziej profesjonalnych urządzeń o zdecydowanie większej wartości. Niemniej jednak z reguły, w przypadku prawidłowego użytkowania pomp, nie dochodzi do żadnych uszkodzeń, a co za tym idzie, po zakończeniu eksploatacji i zwrocie urządzenia, kaucja będzie całkowicie zwrócona.

Podsumowanie.

Podsumowując, należy tutaj bezsprzecznie stwierdzić, iż wynajem pomp i igłofiltrów jest rozwiązaniem w wielu przypadkach o wiele bardziej opłacalnym, niż ich zakup na własność, aczkolwiek każdy przypadek należy tutaj rozpatrywać jak najbardziej indywidualnie. Czasami bowiem może się okazać, iż w ciągu roku wynajmowania, poniesiemy koszty przekraczające koszt zakupu całej instalacji igłofiltrowej, a to już raczej nie będzie rozwiązaniem ekonomicznie uzasadnionym.