Wykorzystanie magazynu konsygnacyjnego.

Wykorzystanie magazynu konsygnacyjnego.

29 listopada, 2016 0 przez Infopress

Jednym ze zdecydowanie ciekawszych rozwiązań stworzonych przez UE, z myślą o przedsiębiorcach prowadzących działalność w kooperacji z innymi podmiotami z terenu Unii, jest wprowadzenie pojęcia magazynu konsygnacyjnego. Jest to specyficzna forma magazynu, która gwarantuje przedsiębiorcy określone korzyści, przede wszystkim zaś możliwość optymalnego rozłożenia kosztów ponoszonych z tytułu zobowiązań podatkowych VAT. Zobaczmy wobec tego, jak w rzeczywistości wygląda korzystanie z tego typu magazynu, oraz jak faktycznie wyglądają korzyści płynące z tego tytułu.

Czym są magazyny konsygnacyjne?

Jest to w sumie dokładnie taka sama forma magazynu, jak każdy inny. Jedyną różnicą w tym przypadku jest to, iż po zakupie dużych ilości towarów i zmagazynowaniu ich w magazynie konsygnacyjnym, przedsiębiorca niejako nie jest ich właścicielem, a co za tym idzie, nie nabył praw do towaru, więc nie musi ponosić kosztów podatku VAT. Będzie to miało miejsce dopiero w momencie, kiedy dana partia zostanie podjęta z magazynu, a wówczas też zajdzie konieczność zapłacenia podatku VAT, jednakże tylko od wartości towaru podjętego z magazynu konsygnacyjnego. Jest to więc rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorcy zamówić u kontrahenta dużą ilość materiałów, surowców czy też półproduktów i nie płacić od całości towaru podatku VAT, tylko od takiej ilości, jaka faktycznie w danym momencie jest wykorzystana. Pozwala to na optymalizację ponoszonych kosztów i nie ponoszenie dodatkowych kosztów VAT w przypadku, kiedy na koniec sezonu pewna część towaru zostanie zwrócona dostawcy. Można więc powiedzieć, iż jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla większości przedsiębiorców, wobec czego też, nie powinno nikogo dziwić, iż staje się ono bardzo popularne a coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z tego rozwiązania.

Jak skorzystać z magazynu konsygnacyjnego?

Skorzystanie z magazynu konsygnacyjnego nie jest niczym nadzwyczajnym, niemniej jednak należy albo dysponować własnym magazynem o takim statusie, lub też skorzystać z zewnętrznych usług magazynowania, gdzie także ta forma magazynowania będzie ujęta. Obecnie magazyny konsygnacyjne powstają coraz częściej, a co za tym idzie na rynku znajdziemy coraz więcej możliwości wykorzystania tej formy magazynowania towarów, półproduktów oraz surowców. Można nawet skusić się na stwierdzenie, iż jest to jedna z nowocześniejszych form magazynowania towarów i obrotu wewnątrz wspólnotowego, która pozwala na pewną dozę swobody przedsiębiorczej, a to przecież jest jednym z ważniejszych motorów napędowych napędzających gospodarkę. Wracając jednak do temat, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie usług magazynowych, i możliwości prowadzenia działalności na szeroką skalę z wykorzystaniem współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej.