Wykorzystanie klejenia z utwardzaniem promieniowaniem UV.

Wykorzystanie klejenia z utwardzaniem promieniowaniem UV.

24 października, 2018 0 przez Infopress

Współcześnie w wielu branżach przemysłowych, coraz częściej wykorzystywane są technologie klejenia z utwardzaniem UV. Jest to nowoczesne rozwiązanie, pozwalające na osiągnięcie wysokiego poziomu efektywności klejenia. Spoina uzyskana w ten sposób zapewnia bardzo dobre parametry techniczne. W celu wykonania spoiny, wykorzystywane są odpowiednie przemysłowe urządzenia UV. Ich wydajność i sprawność będzie mieć istotny wpływ na jakość realizowanego utwardzania. Przyjrzyjmy się nieco bliżej wszystkim tym zagadnieniom, aby przekonać się, jak bardzo pożyteczne jest to rozwiązanie dla wielu branż.

Profesjonalne przemysłowe urządzenia UV do utwardzania klejów.

Najważniejszymi aspektami w procesie klejenia w tej technologii jest prawidłowe przygotowanie klejonych powierzchni, oraz sprawność promiennika UV. Jeśli chodzi o przygotowanie powierzchni, to trzeba tutaj spełnić następujące warunki.

  • Powierzchnia powinna być równa, bez jakichkolwiek zadziorów i nierówności.
  • Należy ją starannie oczyścić i odtłuścić.
  • Klej powinien być równomiernie rozprowadzony po obydwu klejonych elementach.
  • Przedmioty należy ze sobą starannie i precyzyjnie połączyć. Przed samym procesem utwardzenia będziemy mieć jeszcze godzinę czasu, na ewentualne korekty.
  • Utwardzanie zajmuje 10-20 sekund, w zależności od typu zastosowanego kleju.

Bardzo ważną kwestią jest tutaj zadbanie o prawidłową pracę promiennika UV. Musimy zapewnić, aby stosowane przez nas przemysłowe urządzenia UV były w stu procentach sprawne. Żarniki zamontowane wewnątrz, powinny działać sprawnie i wydajnie. Jeśli będą jakikolwiek problemy z ich pracą, niestety ale spoina nie będzie równomiernie utwardzana. Jest to niedopuszczalne, bowiem podczas utwardzania dochodzi do naprężeń. Jeśli jedna część spoiny będzie utwardzana wolniej od reszty, to naprężenia będą w tej części osłabiać spoinę. W efekcie, całościowo spoina będzie wstępnie osłabione. Jej ostateczna wytrzymałość będzie skutkiem tego ograniczona. W skrajnych przypadkach może dojść do zerwania spoiny już w trakcie procesu jej utwardzania.

Zalety korzystania z tej technologii klejenia.

Przy zastosowaniu wszystkich wymagań, można osiągnąć bardzo dobrą spoinę. Poprzez sprawne promienniki UV do utwardzania klejów osiągniemy spoinę o dobrych warunkach. Warto tutaj więc powiedzieć sobie nieco więcej na temat wszystkich korzyści płynących z tego tytułu. Przede wszystkim koszty spoiny będą bardzo niskie, w stosunku do innych technologii. Bardzo istotny jest także czas utwardzania spoiny, który w tym przypadku będzie wynosić kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Tak samo korzystne jest to, iż od aplikacji kleju, do czasu jego utwardzenia możemy przez godzinę dowolnie manipulować klejonymi przedmiotami. Generalnie technologia ta jest bardzo korzystna do zastosowania w wielu branżach przemysłowych. Szczególnie zaś często wykorzystywana jest w branży elektronicznej, czy też elektrotechnicznej.