Wykorzystanie geotkaniny i geokompozytów.

Wykorzystanie geotkaniny i geokompozytów.

30 lipca, 2018 0 przez Infopress

Obecnie na rynku materiałów geosyntetycznych możemy zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania ich stosowaniem. Jest to wynikiem przede wszystkim doskonałych właściwości w zakresie głównie zbrojenia gruntu, czy też nawierzchni bitumicznej dróg i autostrad, aczkolwiek materiały te, znajdują swoje zastosowanie także w wielu innych sytuacjach. Warto tutaj przyjrzeć się nieco bliżej kwestii wykorzystania geokompozytów czy też geotkaniny, które obok geosiatek będą stanowić jedne z najczęściej wykorzystywanych geosyntetyków.

Typy geotkanin i ich zastosowanie.

Obecnie na rynku znajdziemy stosunkowo dużo różnorodnych geotkanin o zróżnicowanym zastosowaniu. Będziemy tutaj mieć do czynienia z geotkaninami stosowanymi w zakresie filtracji, zbrojenia gruntu, stabilizacji podłoża, czy tez wzmacniania struktury gruntu. Jednym z ciekawszych przykładów geotkanin o bardzo szerokim i zróżnicowanym zastosowaniu są geotkaniny STRADOMGEO. Są to płaskie wyroby, wytwarzane z tasiemek i przędz polipropylenowych, oraz poliestrowych techniką tkacką. Charakteryzują się tkaną strukturą która nadaje im wysoki poziom wytrzymałości na rozciąganie w obydwu kierunkach, a przy tym jednocześnie zapewnia niski poziom podatności na wydłużenia.

Podstawowym zastosowaniem geotkanin STRADOMGEO są:

 • Wzmocnienie – wykorzystując właściwości mechaniczne, można skutecznie poprawić mechaniczne właściwości warstwy gruntu.
 • Separacja – pozwala na zapobieżenie wymieszania się dwóch sąsiadujących ze sobą gruntów o różnej granulacji.
 • Filtracja – zapewnia zatrzymanie gruntu i innych cząstek przed ich wypłukaniem z jednoczesnym utrzymaniem przepływu cieczy
 • Ochrona – pozwala na zabezpieczenie innego materiału geosyntetycznego, lub konkretnej warstwy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Możemy więc powiedzieć, iż są to w pełni profesjonalne geosyntetyki, zapewniające nam możliwość różnorodnego zastosowania w wielu różnych przypadkach.

Zastosowanie geotkanin

Oczywiście warto tutaj także podać kilka konkretnych przykładów zastosowania geotkanin STRADOMGEO, aby przekonać się, iż geotkaniny i geokompozyty pozwalają razem na skuteczne wzmocnienie i stabilizację gruntu, i nie tylko.

 • Wzmacnianie nawierzchni bitumicznej przy jednoczesnym zapobieganiu pęknięciom wynikającym z obciążeń eksploatacyjnych
 • Separacja i wzmocnienie nasypów komunikacyjnych jak również wałów ochronnych
 • Budowa wszelkich placów, dróg tymczasowych, parkingów w trudnych warunkach gruntowych
 • Wzmacnianie górnej warstwy podłoża gruntowego, nawierzchni drogowej i kolejowej, jak również dolnych warstw podbudowy. pozwala na zmniejszenie zużycia materiałów kamiennych w podbudowie, oraz wydłuża okres eksploatacji samej nawierzchni.
 • Stabilizacja osuwisk, nasypów i konstrukcji oporowych
 • Wzmacnianie poboczy dróg
 • Stabilizacja nasypów i skarp przy składowiskach odpadów.

Widzimy więc bardzo wyraźnie, iż geotkaniny w tym przypadku znajdują bardzo szerokie zastosowanie, co zawdzięczają głównie swoim właściwościom mechanicznym i hydraulicznym. Obecnie stanowią jeden z najczęściej stosowanych geosyntetyków w budownictwie inżynieryjnym.