Wybór ubezpieczenia dla rolnika.

Wybór ubezpieczenia dla rolnika.

23 grudnia, 2021 0 przez Infopress

Prawidłowy wybór ubezpieczenia dla rolnika to bardzo poważna sprawa, której nie należy bagatelizować. Chodzi tutaj przecież o zabezpieczenie interesów gospodarstwa, aby w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej, rolnik nie pozostał z problemami sam sobie. Obecnie obowiązuje też ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, która weszła w życie z dniem 22 maja 2003 roku. Reguluje ona dokładnie, które gospodarstwa będą podlegać pod ubezpieczenie obowiązkowe, a które nie. Wobec tego też, bardzo często wybór ubezpieczenia dla rolnika jest wręcz obowiązkiem.

Kiedy wybór ubezpieczenia dla rolnika jest obowiązkowy?

W zgodzie z przytoczoną przez nas ustawą, niektóre gospodarstwa rolne będą podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze. Aby tak się stało, rolnik musi spełnić w sumie trzy warunki. Jeśli wszystkie przesłanki będą się zgadzać, rolnik będzie ustawowo obowiązany do wykupienia polisy OC gospodarstwa rolnego, jak również do ubezpieczenia zabudowań gospodarczych. Wspomniane warunki to:

  • Rolnik musi być osobą fizyczną
  • Musi prowadzić gospodarstwo rolne na powierzchni powyżej 1 hektara.
  • Musi przynajmniej w części rozliczać się poprzez podatek rolny.

Z tego więc wynika, iż gospodarstwa mniejsze niż hektar, nie podlegają pod obowiązek ubezpieczenia. Aczkolwiek mogą wykupić niezbędne polisy dobrowolnie, aby dodatkowo zabezpieczyć swoje interesy.

Prawidłowy wybór ubezpieczenia dla rolnika.

Bardzo ważną kwestią związaną z wspomnianą ustawą jest fakt, iż pomimo obowiązku wykupu ubezpieczenia to rolnik decyduje, w jakiej ubezpieczalni wykupi właściwą polisę. W większości przypadków, wystarczającym rozwiązaniem będzie najtańsze ubezpieczenie OC rolnika, które odpowiada na większość potrzeb, większości gospodarstw. Jest to forma ubezpieczenia uniwersalnego. Trzeba jednak powiedzieć, iż czasami, lepszym rozwiązaniem okazuje się polisa, dostosowana do potrzeb konkretnego gospodarstwa. Musimy zdać sobie sprawę z tego, iż każde gospodarstwo będzie narażone na inne zagrożenia. Toteż w niektórych przypadkach, wybór ubezpieczenia dla rolnika, powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem tych kwestii.

Doradca ubezpieczeniowy.

Najlepiej będzie więc zatrudnić doradcę ubezpieczeniowego. Jest to osoba, dokładnie znająca realia rynku ubezpieczeń rolniczych. Dzięki temu, będzie w stanie wybrać odpowiednią polisę, pomiędzy wieloma ubezpieczalniami i ich licznymi ofertami. Doradca precyzyjnie określi wszystkie zagrożenia, przed jakimi gospodarstwo należy zabezpieczyć i wybierze właściwą polisę. Oczywiście trzeba będzie za jego usługi zapłacić, niemniej jednak nie są to jakieś duże kwoty. Czasami nawet warto ponieść ten dodatkowy koszt, aby ochrona ubezpieczeniowa była precyzyjnie dopasowana do potrzeb konkretnego rolnika i jego gospodarstwa.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż właściwy wybór ubezpieczenia dla rolnika nie jest taki prosty, jakby się to mogło wydawać. Częstokroć, koniecznością będzie zatrudnienie doradcy ubezpieczeniowego, który pomoże przeanalizować wszystkie potrzeby gospodarstwa i dobrać taka polisę, która będzie odpowiadać na wszystkie potrzeby gospodarstwa.