Wybór oleju hydraulicznego, jakie kryteria wziąć pod uwagę?

Wybór oleju hydraulicznego, jakie kryteria wziąć pod uwagę?

8 marca, 2021 0 przez Infopress

Oleje hydrauliczne mają zastosowanie w układach hydraulicznych i hydrostatycznych. Wykorzystywane są m.in. w układach hamulcowych, amortyzatorach olejowych czy siłownikach hydraulicznych. Wiele maszyn i urządzeń potrzebuje odpowiedniego środka smarnego do prawidłowego funkcjonowania.

Właściwy wybór oleju hydraulicznego

Przy wyborze oleju hydraulicznego powinniśmy zapoznać się z zaleceniami producenta układu i właśnie nimi się kierować. Jeżeli jednak wytyczne nie są nam znane, zwracamy uwagę na poszczególne parametry. Pierwszym z nich jest lepkość. Zbyt niska skutkuje utratą przez ciecz roboczą właściwości smarnych, natomiast zbyt duża lepkość może prowadzić do powstania zjawiska kawitacji. 10 mm2/s to minimalna lepkość w temperaturze pracy, nie powinna spaść poniżej tego poziomu. Optymalnym przedziałem lepkości jest zakres wartości od 16 do 36 mm2/s.

W naszej strefie klimatycznej preferuje się klasę lepkości 46 w miesiącach letnich, natomiast klasa 32 będzie odpowiednia dla miesięcy zimowych, gdyż klasa lepkości zależna jest właśnie od strefy klimatu. Olej hydrauliczny klasy HV (ISO 11158)/ HVLP (DIN 51524)firmy SPECOL jest dobrym wyborem, jeżeli chodzi o zapewnienie wysokiego wskaźnika lepkości. Ten i wiele innych produktów dostępnych jest na naszej stronie: http://www.specol.com.pl/produkty/oleje-nasze-produkty/hydrauliczne-oleje-nasze-produkty/.

Oleje hydrauliczne wybieramy w zależności od wymagań, które muszą spełniać podczas pracy. Nie mogą prowadzić do nadmiernego zużywania się maszyn, ponieważ grozi to powstawaniem luzów, a to z kolei powoduje utratę sprawności urządzenia. Zastosowanie dodatków uszlachetniających sprawia, że chroniona powierzchnia pokryta jest cienką warstwą filmu olejowego, który chroni przed pojawieniem się zatarć.

Na rynku występuje kilka klas olejów hydraulicznych. Najbardziej popularne i powszechnie stosowane są oleje mineralne HL, HLP i HV oraz syntetyczne. Olej HL to najprostszy i najczęściej stosowany wcześniej środek smarny do maszyn również pracujących na zewnątrz. Znajdzie zastosowanie w układach, w których występuje nieznaczna zmienność temperatur otoczenia. Aktualnie zainteresowanie olejami klasy HLP lub HV jest coraz większe, jeżeli chodzi o pracę poza budynkami. Oleje tej klasy mogą pracować w zmiennych warunkach temperaturowych otoczenia, zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Będą świetnym rozwiązaniem dla wszelkich maszyn rolniczych czy budowlanych.

Oleje hydrauliczne należy przechowywać, przelewać i transportować w niemal sterylnych warunkach. Nie możemy doprowadzić do przedostania się do cieczy żadnych zanieczyszczeń. Pamiętajmy także o prawidłowym poziomie oleju w zbiorniku.