Właściwości geosiatki oraz jej zastosowanie.

Właściwości geosiatki oraz jej zastosowanie.

3 czerwca, 2022 0 przez Infopress

Bardzo dobre właściwości geosiatki, sprawiają, iż jest to materiał geosyntetyczny o bardzo szerokim zastosowaniu. Poza tym, trzeba także podkreślić, iż geosiatki są dostępne w wielu, różnorodnych wariantach wykonania. Sprawia to, iż mamy możliwość ich skutecznego dopasowania do wielu różnych zastosowań. Są one wykonywane z wielu różnych materiałów, przy czym zdecydowanie najczęściej z polietylenu, poliestru, polipropylenu, czy też włókna szklanego. W każdym z tych przypadków, właściwości geosiatki będą zupełnie inne, co przekłada się na możliwość jej zastosowania w bardzo zróżnicowanych przypadkach.

Podstawowe właściwości geosiatki.

Przede wszystkim, geosiatki charakteryzują się wysokim poziomem odporności na rozciąganie, co pozwala na ich wykorzystanie w zakresie wzmacniania podłoża. Bardzo często, ta właściwość geosiatki jest wykorzystywana przy separacji warstw gruntu czy też podbudowy pod nawierzchniami drogowymi lub torowiskami. Struktura konstrukcyjna geosiatki, czyli oczka pasm w okładzie prostopadłym, pozwala na skuteczne zazębianie się kruszywa kamiennego w geosiatce. Ta właściwość sprawia, iż jej wykorzystanie w przypadku wzmocnienia podbudowy, pozwala na utrzymanie jej w jednym miejscu, nawet w przypadku dość sporych obciążeń eksploatacyjnych.

Musimy tutaj podkreślić, iż przemieszczanie się podbudowy pod wpływem różnych obciążeń, jest najczęstszą przyczyną powstawania uszkodzeń nawierzchni drogowej. W tym zaś zakresie, właściwości geosiatki, znacznie wydłużają trwałość nawierzchni, poprzez skuteczną stabilizację warstwy podbuowy.

Rodzaje geosiatek stosowane w budownictwie.

Bardzo ważną kwestią jest to, iż geosiatki występują w wielu wariantach konstrukcyjnych. Dzięki temu, w każdym przypadku właściwości geosiatki będą nieco odmienne. Pomijając już poszczególnych producentów, oraz rodzaje materiałowe, możemy wyróżnić następujące rodzaje geosiatek:

  • Geosiatki jednokierunkowe – charakteryzujące się dużym zakresem wytrzymałości na rozciąganie w kierunku podłużnym, oraz ograniczonym zakresem pełzania. Wykorzystywane w zakresie wzmacniania i stabilizacji gruntu, zwiększenia sztywności i zwartości skarp czy też nasypów kamiennych, oraz wzmacniania gruntu gruboziarnistego.
  • Geosiatki wielokierunkowe (dwu i trzykierunkowe) – charakteryzują się podobnym zakresem wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne, ale zdecydowanie większym na rozciąganie poprzeczne od geosiatek jednokierunkowych. Zapewniają skuteczne wzmocnienie i stabilizację gruntu. Wykorzystywane są do wzmacniania torowisk, czy też górnych warstw dróg.

Podsumowanie.

Tak dobre właściwości geosiatki, oraz różnorodność dostępnych form i typów, sprawiają, iż jest to bardzo popularnie wykorzystywany materiał geosyntetyczny we współczesnym budownictwie. Obecnie, praktycznie każda budowa dróg, autostrad czy też nowych linii kolejowych nie obejdzie się bez zastosowania odpowiednio dobranej w tym celu geosiatki. Jest to więc bardzo dobry materiał geosyntetyczny, którego zastosowanie, w każdym przypadku przynosi konkretne, bardzo korzystne rezultaty.