Utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV.

Utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV.

21 listopada, 2022 0 przez Infopress

Efektywne utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV, to nowoczesna technologia, zapewniający bardzo wyraźne korzyści. Przede wszystkim, pozwala ona na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia pełni właściwości fizykochemicznych spoiny klejowej. Warto więc przyjrzeć się nieco bliżej temu, jak wygląda i jakie korzyści niesie za sobą utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV.

Co nam daje utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV?

Jak już wspomnieliśmy, jest to nowoczesna technologia, która pozwala nam osiągnąć znaczne korzyści w kwestii czasu niezbędnego do utwardzenia spoin klejowych. Niemniej jednak nie jest to jedyna korzyść, płynąca z zastosowania tej technologii. Wszystkie korzyści znajdują się na poniższej liście:

  • Skrócenie czasu utwardzania – w niektórych przypadkach możliwe jest pełne utwardzenie spoiny i osiągnięcie pełni właściwości fizykochemicznych w czasie nawet kilkunastu sekund.
  • Dobry poziom żywotności kleju – kleje stosowane w tej technologii osiągają żywotność w granicach 60 minut. Znaczy to, iż przez 60 minut od czasu aplikacji kleju, będzie on nadawać się do utwardzenia. W tym czasie, można dowolnie manipulować klejonymi przedmiotami. Dopiero po upływie tego czasu, trzeba będzie zdjąć stary klej i nałożyć nowy.
  • Niskie koszty realizacji spoiny – w przeliczeniu na wykonanie jednej spoiny, koszty są niższe, co wynika z oszczędności czasowych przy utwardzaniu.
  • Dobra jakość spoin – utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV nie powoduje obniżenia ich jakości. W niczym nie ustępują spoinom utwardzanym w naturalny sposób.

Przygotowanie spoiny do utwardzenia promieniowaniem UV?

W zasadzie, to przygotowanie spoiny jest zbliżone do wszystkich innych technologii klejenia. Powierzchnie klejone powinny zostać odtłuszczone, oczyszczone i wygładzone. Powinny być wolne od nierówności i zadziorów. Następnie, na każdą powierzchnie należy nałożyć cienką, równomierną warstwę kleju po czym klejone przedmioty można ze sobą połączyć.

Ostatnim krokiem jest już właściwe utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV. Wykorzystując odpowiednie systemy typu UV do utwardzania spoin, przeprowadzana się naświetlanie spoiny w celu jej wysuszenia i utwardzenia. Proces jest bardzo szybki. Jednakże czas utwardzania zależy od wielkości spoiny, jak również od wielkości i mocy urządzenia UV do utwardzania.

Podsumowanie.

Możemy z całą pewnością powiedzieć, iż utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV jest technologią bardzo nowoczesną i bardzo korzystna z wielu względów. Znaczne przyspieszenie wielu procesów produkcyjnych przekłada się na wyraźny wzrost wydajności. To z kolei zawsze znajduje przełożenie na korzyści finansowe. Dlatego też, utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV jest jedną z tych technologii, których wdrożenie koniecznie warto przemyśleć.