Utrzymanie wysokiej jakości pracy w warsztatach lakierniczych.

Utrzymanie wysokiej jakości pracy w warsztatach lakierniczych.

29 maja, 2020 0 przez Infopress

Jakość realizowanych zadań w warsztatach lakierniczych to bardzo ważna kwestia, której należy poświęcić odpowiednio dużo uwagi. Jest to niezwykle istotne, bowiem od tego, na jakim poziomie jakości będą stać świadczone w warsztacie usługi lakiernicze, zależy jego renoma, oraz poziom zyskowności. Wobec tego też, należy tutaj zwrócić szczególnie dużą uwagę na kwestie przekładające się w bezpośredni sposób na jakość realizowanych w warsztatach usług lakierniczych. Tutaj zaś, kwestią zdecydowanie najważniejszą jest utrzymanie wysokiego poziomu czystości atmosfery roboczej. Jakiekolwiek lotne zanieczyszczenia, które mogą przedostawać się do strefy nakładania lakieru, stanowią bardzo poważne zagrożenie i należy się ich w jak największym zakresie pozbyć.

Filtracja zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego.

Pierwszym etapem zabezpieczenia czystości wewnątrz warsztatu lakierniczego będzie wychwyt zanieczyszczeń przedostających się do wnętrza warsztatu z zewnątrz. Najczęściej będzie to mieć miejsce wraz z tłoczeniem do wnętrza pomieszczeń warsztatowych czystego powietrza z zewnątrz. Musimy bowiem pamiętać, iż czyste powietrze z zewnątrz niestety nie jest wolne od lotnych zanieczyszczeń, mogących wywierać negatywny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych.

W tym celu na kanałach wlotowych powietrza do warsztatu należy zamontować odpowiedniej klasy filtry kieszeniowe, które pozwolą na wychwycenie nawet do 70-80% zanieczyszczeń atmosferycznego pochodzenia zewnętrznego. Z całą pewnością taka inwestycja już przyczyni się w sporym zakresie do poprawy jakości realizowanych prac lakierniczych. Niemniej jednak, zanieczyszczenia powstają także wewnątrz warsztatu i także stąd musimy je skutecznie usuwać.

Usuwanie zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego.

Tak jak już o tym wspomnieliśmy, niezależnie od tego jak dobrej lasy filtr kieszeniowy na wlotach powietrza zastosujemy, zawsze przedostanie się do wnętrza pewna ilość zanieczyszczeń. Ponadto, także wewnątrz warsztatu będą zawsze powstawać zanieczyszczenia, z którymi należy skutecznie i wydajnie walczyć. Im więcej uda na się bowiem ich usunąć, tym lepszy poziom jakości realizowanych prac lakierniczych będziemy zdolni utrzymać.

Przede wszystkim trzeba będzie zainwestować w profesjonalne filtry warsztatowe przeznaczone dla lakiernictwa, które gwarantują sprawny przechwyt zanieczyszczeń lotnych, osiadających na ścianach, podłogach czy też na suficie. Szczególnie istotny będzie tutaj odpowiedniej jakości filtr sufitowy dla lakierników, którego zadaniem jest wychwyt zanieczyszczeń unoszących się aż do sufitu. To one bowiem stanowią zdecydowanie największe zagrodzenie, jako zanieczyszczenia zdecydowanie najlżejsze. Warto więc zadbać o to, aby wszystkie zostały starannie przechwycone i usunięte z atmosfery wewnętrznej warsztatu lakierniczego, co w tym przypadku będzie kwestię wręcz kluczową, dla osiągnięcia dobrego poziomu jakości realizowanych prac.