Ubezpieczenia dla rolników w ujęciu prawnym.

Ubezpieczenia dla rolników w ujęciu prawnym.

26 listopada, 2020 0 przez Infopress

Rolnictwo, jako jeden z kluczowych, strategicznych sektorów gospodarki naszego kraju, zasługuje na szczególne regulacje prawne. Mają one na cale zabezpieczenie sektora przed jakimikolwiek trudnościami. Przede wszystkim jednak chodzi o utrzymanie obecnej produkcji żywności na stałym poziomie. Dopuszczalne jest produkowanie większej ilości żywności, którą można później sprzedać z zyskiem, jednakże ograniczanie produkcji rolnej jest strategicznie niemożliwe. Dlatego też, pojawiły się odpowiednio dobrane ubezpieczenia dla rolników, których zadaniem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa gospodarstw rolnych. Znając jednakże realia, ustawodawca słusznie wprowadził obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników, bowiem sami od siebie, rolnicy mogliby mieć problem z wykupienie stosownych polis.

Jakie ubezpieczenia dla rolników są obecnie obowiązkowe?

Obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych obowiązkowe są dwa rodzaje ubezpieczeń rolniczych. Ubezpieczenie OC rolnika oraz ubezpieczenie zabudowań gospodarczych. Aczkolwiek trzeba pamiętać, iż nie każdy rolnik będzie obowiązany do ich wykupienia. Kwestia obowiązku dotyczy jedynie tych rolników, którzy:

  • Są osobami fizycznymi
  • Rozliczają się na podstawie podatku rolnego w całości lub chociażby w części
  • Prowadzą gospodarstwo rolne
  • Posiadają grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Należy tutaj wypełnić wszystkie cztery kryteria, aby być objętym obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia dla rolników. W pozostałych przypadkach, będzie to po prostu dobrowolne ubezpieczenie rolników, które w większości przypadków warto jednakże wykupić. Okazuje się bowiem, iż niezależnie od wielkości gospodarstwa rolnego, zdarzenia losowe będą się przytrafiać rolnikom i warto na tego typu okazje posiadać stosowne ubezpieczenie.

  • Ubezpieczenie OC dla rolników – jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Zapewnia ochronę interesów rolnika w przypadku kiedy wyrządzi on szkody osobom trzecim. Z tego tytułu trzeba bowiem wypłacać zadośćuczynienie. W przypadku posiadania ubezpieczenia OC jest ono wypłacane z kasy ubezpieczalni.
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych – zapewnia ochronę rolnika na wypadek losowych zdarzeń głównie atmosferycznych. W razie powodzi, pożaru, gradobicia, czy też innych tego typu sytuacji, rolnik może liczyć na odszkodowanie pozwalające mu pokryć straty powstałe wskutek tychże zdarzeń.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, niezależnie od tego czy jest to obowiązkowe czy też dobrowolne ubezpieczenie dla rolników, warto wykupić odpowiednią polisę. Będzie ona gwarantować zabezpieczenie na wypadek różnorodnych zdarzeń, przed którymi trudno się bronić. Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, zawsze jest korzystna dla rolnika, który poniósł stratę, bądź tez wyrządził szkodę swoją działalnością. Dlatego też, warto wykupić odpowiednie ubezpieczenia dla rolników, aby prowadzić swoje gospodarstwo w spokoju. Bez żadnego ryzyka.