Tag Archives: PaintStop

Filtracja powietrza poprzez zespół nawiewno wywiewny.

Jednym ze zdecydowanie najlepszych rozwiązań w zakresie oczyszczania powietrza wprowadzanego do wnętrza pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych czy też użyteczności publicznej, jest zastosowanie profesjonalnego systemu nawiewno wywiewnego z dobrej jakości filtrami powietrza. tego typu systemy wentylacyjne, gwarantują nam nie tylko odpowiedni poziom

Filtrowanie powietrza w warsztacie lakierniczym.

Skuteczna realizacja filtracji powietrza w warsztatach lakierniczych odgrywać będzie bardzo istotną rolę dla osiągania odpowiedniego poziomu jakości wykonywanych prac lakierniczych, bowiem jakiekolwiek zanieczyszczenia pojawiające się wewnątrz pomieszczeń lakierniczych, będą wywierać negatywny wpływ na cały proces lakierniczy. Dlatego też, należy zastosować

Zastosowanie profesjonalnej kabiny lakierniczej.

Lakiernictwo przemysłowe, wymaga odpowiedniego poziomu inwestycji w profesjonalne wyposażenie, ale przede wszystkim w nowoczesne kabiny lakiernicze, które zapewniają nam o wiele lepsze warunki do przeprowadzania prac lakierniczych. Co prawda dobra kabina lakiernicza, wraz z odpowiednimi filtrami będzie dość sporym wydatkiem,