Produkcja brykietu drzewnego.

Produkcja brykietu drzewnego.

29 czerwca, 2018 0 przez Infopress

Uruchomienie linii produkcyjnej brykietu drzewnego jest zajęciem stosunkowo prostym, aczkolwiek pewne wymagania technologiczne należy tutaj spełnić. Przede wszystkim należy zagwarantować sobie możliwość przechowywania zarówno materiału wsadowego jak i gotowego już brykietu drzewnego w odpowiednio suchych warunkach. Jest to niezbędne przede wszystkim ze względu na fakt, iż poziom wilgotności gotowego brykietu drzewnego może wynosić maksymalnie do 10%, gdyż powyżej tej wartości, będziemy mieć do czynienia ze znacznym obniżeniem wartości opałowej, jak również z dość wyraźnym, negatywnym wpływem na sam kocioł czy tez piec kominkowy, oraz na przewody kominowe.

Negatywne skutki stosowania zbyt wilgotnego brykietu.

Jest to temat na tyle istotny, iż należy o nim powiedzieć kilka słów więcej. Przede wszystkim musimy pamiętać, iż w procesie zgazowywania drewna, będziemy mieć do czynienia z koniecznością odparowania wody zawartej w brykiecie pod postacią wilgoci. Kiedy wilgotność brykietu przekraczać będzie poziom 10%, wydatek energetyczny na jej odparowanie będzie na tyle już istotny, iż będzie wyraźnie ograniczać parametry techniczne materiału. Po prostu zbyt duża ilość energii, zamiast do ogrzania czynnika grzewczego w instalacji, będzie marnowana na odparowanie wilgoci z brykietu, zanim będzie on spalony. Co gorsza, woda wydobywająca się pod postacią pary, będzie osadzać się na stalowych elementach pieców oraz komina powodując ich korodowanie, co przekładać się będzie na stanowcze ograniczenie ich żywotności oraz wydajności. Jednym słowem musimy zadbać o to, aby pomieszczenia magazynowe jak również produkcyjne, gdzie będą instalowane brykieciarki, były suche i wentylowane, zapewniając maksymalny poziom zabezpieczenie przed wilgocią.

Proces produkcji brykietu drzewnego.

Jeśli już zapewnimy sobie odpowiednie warunki magazynowania i produkcji, można będzie przyjrzeć się samemu procesowi produkcji. Urządzeniem, które będzie wykonywać całą robotę, jest tutaj brykieciarka, czyli specjalna prasa ciśnieniowa, która prasuje dostarczone wióry i zrębki drzewne, wytwarzając z nich brykiet. Oczywiście brykieciarka powinna być w tym przypadku jak najbardziej nowoczesna, aby zagwarantować nam możliwość wytwarzania brykietu w różnych kształtach. Także tutaj istotną kwestią jest to, czy materiał wsadowy, jaki dostarczymy do brykieciarki będzie odpowiednio suchy, bowiem w procesie prasowania musimy wycisnąć z wiórów żywicę, która stanowi w tym przypadku naturalne lepiszcze do brykietu. Jeśli jednocześnie z żywicą pojawi się w procesie produkcji nadmierna ilość wilgoci czyli wody, natychmiast znajdzie to swoje przełożenie na jakość wytwarzanego brykietu. Po prostu łączenie i stabilność każdej kostki będą znacznie osłabione, czego raczej powinniśmy za wszelką cenę unikać. Będzie to bowiem nie tylko prowadzić do ograniczenia twardości gotowego brykietu ale także do obniżenia jego parametrów spalania, gdyż lepsze osiągi będziemy mieć w przypadku kiedy brykiet pozostanie stabilnie związany przez cały proces spalania.