Pompa próżniowa, jako element agregatów igłofiltrowych.

Pompa próżniowa, jako element agregatów igłofiltrowych.

12 marca, 2021 0 przez Infopress

Pompa próżniowa to jeden ze zdecydowanie ważniejszych elementów agregatów pompowych, przeznaczonych do współpracy z systemami igłofiltrowymi. Jest to bowiem element odpowiedzialny za zassanie wody do linii ssawnej na samym początku pracy całego systemu. W przypadku braku pompy próżniowej, dochodziłoby do poważnych problemów związanych przede wszystkim z ewakuacją powietrza. Tego zaś, w całej instalacji igłofiltrowej będziemy mieć pod dostatkiem. Dobrze dobrana pompa próżniowa wchodząca w skład agregatu igłofiltrowego, zapewni nam nie tylko bezpieczny start czy też wznowienie pracy pompy, ale również, a może przede wszystkim, prawidłową ewakuację powietrza z układu pompowego, co zabezpiecza przed uszkodzeniami pompy wirowej.

Po co w ogóle pompa próżniowa w agregatach igłofiltrowych?

Z reguły, agregaty igłofiltrowe, konstruowane są w oparciu o pompy wirowe, które niestety nie powinny pracować na sucho. Dlatego też, zanim pompa wirowa zostanie uruchomiona, konieczne jest jej zalanie. Tak samo wygląda to w przypadku, kiedy w toku pracy, dojdzie do przerw w tłoczeniu wody. W takich sytuacjach, pojawia się poważne zagrożenie dla całego agregatu pompowego, a przede wszystkim dla pompy wirowej, która niejednokrotnie wykorzystuje przepływające medium do celów chłodzenia. Odpowiednia pompa próżniowa zastosowana w agregacie, będzie realizować właśnie te zadania. Pozwoli zassać początkowo wodę, czy też wznowić pracę pompy. Poza tym, w trakcie normalnej pracy, będzie regularnie zapewniać ewakuację powietrza z całego układu.

Najczęściej realizowane jest to w sposób taki, iż pompa próżniowa wyposażona jest w specjalną komorę, w której następuje separacja wody od powietrza. W niektórych pompach zastosowano także system inżektorowy Venturi, który zapewnia wytwarzanie podciśnienia, celem ewakuacji powietrza z pompowanego medium.

Rodzaje pomp próżniowych.

Bardzo ważną kwestią jest tutaj także to, iż pompy próżniowe występują w wielu, różnorodnych typach i rodzajach. Do najbardziej popularnych, będziemy zaliczać następujące modele:

  • Pompy próżniowe olejowe
  • Pompy próżniowe bezolejowe lobowe
  • Pompy próżniowe membranowe
  • Pompy próżniowe z inżektorem.

Dzięki takiej różnorodności możliwych do zastosowania rozwiązań, obecnie, powstają bardzo nowoczesne i wydajne agregaty pompowe, które pozwalają na coraz bardziej efektywną pracę w odwadnianiu.

Podsumowanie

Przede wszystkim więc, trzeba powiedzieć sobie, iż pompa próżniowa jest jednym z ważniejszych elementów agregatu pompowego, odpowiadającym za ewakuację powietrza z układu pompowego. Tego typu rozwiązania, nie będą konieczne do zastosowania jedynie w przypadku pomp tłokowych, które pracują w oparciu o zupełnie inne rozwiązania technologiczne. Jest to jednakże temat na zupełnie odrębny artykuł, który z całą pewnością jeszcze poruszymy.