Pomieszczenie akumulatorowni.

Pomieszczenie akumulatorowni.

30 sierpnia, 2018 0 przez Infopress

Praktycznie każdy większy zakład produkcyjny czy też obiekt typowo magazynowy, będzie posiadać na wyposażeniu wózki widłowe. W wielu też przypadkach, w związku z korzyściami płynącymi z tego tytułu, będą to wózki akumulatorowe. Ma to swoje zalety, gdyż wózki napędzane gazowo bądź spalinowo, niestety ale będą emitować zanieczyszczenia, co w przypadku zamkniętych pomieszczeń jest absolutnie niedopuszczalne. W takich więc przypadkach koniecznością jest zastosowanie wózków akumulatorowych. Bardzo ważnym zaś aspektem w tym przypadku będzie posiadanie odpowiednio przygotowanego, i w pełni bezpiecznego stanowiska ładowania akumulatorów. Mówiąc krótko, niezbędna będzie profesjonalnie przygotowana akumulatorownia.

Wymagania związane z pomieszczeniem akumulatorowni.

Oczywiście nie jest to wcale tak, iż wózki elektryczne, czyli akumulatorowe nie będą stanowić tutaj żadnego zagrożenia. Same wózki może niezbyt, niemniej jednak już pomieszczenie akumulatorowni stanowi realne zagrożone, związane przede wszystkim z procesem ładowania baterii trakcyjnych. Niezbędne będzie więc prawidłowe zaprojektowanie, przygotowanie, i wyposażenie takiego pomieszczenia, aby wszystkie zagrożenia ograniczyć do niezbędnego minimum. Do podstawowych wymagań w kwestii pomieszczenia akumulatorowni, należy tutaj zaliczyć:

  • W pomieszczeniu akumulatorowni powinien być wprowadzony całkowity zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu.
  • Konieczność zapewnienia ścian i posadzki wyłożonych materiałem kwasoodpornym
  • Konieczność zapewnienia odpowiedniej wentylacji grawitacyjnej w stropie
  • Konieczność instalacji bezpiecznego oświetlenia w systemie przeciwwybuchowym.
  • Drzwi akumulatorowni powinny otwierać się na zewnętrz
  • Powinna być do pomieszczenia doprowadzona woda

Wewnątrz pomieszczenia akumulatorowni może być wydzielone dodatkowe pomieszczenie przeznaczone do napraw baterii trakcyjnych. Generalnie mamy tutaj więc cały szereg wymagań, jakie powinna spełniać akumulatorownia aby jej eksploatacji nie stanowiła zagrożenia dla osób pracujących na obiekcie.

Zagrożenia związane z pomieszczeniem akumulatorowni.

Tak restrykcyjne przepisy w kwestii pomieszczeń akumulatorowni wynikają przede wszystkim z licznych zagrożeń, z których najgorszym jest zagrożenie wybuchowe. W wyniku nieprawidłowości w procesie ładowania, może dojść do wycieku elektrolitu, co będzie prowadzić do powstania atmosfery wybuchowej. Oczywiście o wiele lepiej sytuacja wygląda w przypadku akumulatorów żelowych, które można tutaj nazywać zamiennie bezobsługowymi. W ich przypadku ryzyko jest minimalne i nie zachodzi konieczność stosowania specjalnych systemów zabezpieczających. Niemniej jednak, w każdym przypadku, niezależnie od typu posiadanych i eksploatowanych na obiekcie akumulatorów, warto zadbać o podstawowe zasady bezpieczeństwa, poprzez wdrożenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa i przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni zgodnie z obowiązującymi aktualnie w tym zakresie przepisami. Dzięki temu zarówno pracownicy, jak i mienie firmowe będą w stu procentach zabezpieczone, a to w tym przypadku jest kwestią zdecydowanie najważniejszą.