Outsourcing usług magazynowych.

Outsourcing usług magazynowych.

30 sierpnia, 2017 0 przez Infopress

W ostatnich latach coraz wyraźniej po całym świecie biznesu rozprzestrzeniła się moda na outsourcing wszystkiego co tylko możliwe. Cała gama przedsiębiorstw powstała tylko i wyłącznie po to, aby świadczyć różnorodne usługi na rzecz innych przedsiębiorstw, które pozbywają się w ten sposób niektórych działów z własnych szeregów, co oczywiście przysparza im pewnych korzyści. Bardzo często możemy się zetknąć z tym, iż przedsiębiorstwa produkcyjne zlecają na zewnątrz kontrolę jakości wyrobu, prace porządkowe na swoich obiektach, czy też transport produktów do klienta. Obecnie coraz częściej decydują się na outsourcing usług magazynowania, co także niesie za sobą spore korzyści zarówno finansowe, jak i kilka innych o których powiemy sobie w dzisiejszym wpisie.

Zalety korzystania z zewnętrznych usług magazynowych.

Przede wszystkim trzeba tutaj sobie powiedzieć, iż w każdym przypadku outsourcingu będziemy mieć do czynienia z korzyścią finansową, bowiem taniej będzie zlecić wykonanie jakiejś usługi niż utrzymywać własnych pracowników, organizować im pracę, zaopatrywać w maszyny, urządzenia i narzędzia, oraz dbać o całą niezbędną infrastrukturę. W przypadku usług magazynowania będziemy mieli do czynienia z następującymi korzyściami:

  • Zwolnienie dużej ilości przestrzeni, dotychczas wykorzystywanej na magazyny. Przestrzeń ta może być wykorzystana do poszerzenia zdolności produkcyjnych firmy, lub wdrożenia innowacyjnych technologii, co będzie wpływać na poprawę konkurencyjności na rynku.
  • Oszczędności na zatrudnieniu i utrzymaniu sprzętu, oraz niezbędnej infrastruktury.
  • Przeniesienie odpowiedzialności za magazynowany towar na usługodawcę.
  • Ograniczenie kosztów magazynowania ogólnie (zewnętrzny usługodawca obciąży nas kosztami tylko w zakresie zajmowanej przestrzeni, pozostałą zaś przestrzeń w swoich magazynach wynajmie innym przedsiębiorcom).

Mamy tutaj więc jak widać całkiem konkretne korzyści, z których warto skorzystać, bowiem przyczyniać będą się one do poprawy konkurencyjności firmy na rynku oraz do zwiększenia jej ogólnego zysku.

Odpowiedni usługodawca.

W rzeczy samej nie da się jednak korzystać z tego typu usług, bez znalezienia odpowiedniego usługodawcy. Aby outsourcing usług magazynowania mógł działać zgodnie ze swoimi założeniami, musimy znaleźć firmę, która będzie w stanie skutecznie świadczyć tego typu usługi na wysokim poziomie. Najlepiej, jeśli magazyny firmy będą zlokalizowane w niedalekiej odległości od naszych zakładów produkcyjnych, co w wyraźny sposób wpłynie na skrócenie czasu przesyłu towarów z i do magazynu. Dobry usługodawca będzie nam oferować w tym przypadku usługę w pełni kompleksową, czyli nie tylko udostępnienia magazynu i przestrzeni, ale także zapewni odbiór towaru i jego wysyłanie na nasze obiekty. Generalnie rzecz biorąc, chodzi tutaj o to, aby usługodawca zagwarantował nam kompleksową obsługę logistyczną, gdyż tylko z takich usług opłaca się korzystać. W pozostałych przypadkach trzeba będzie odrębnie organizować transport towarów i surowców pomiędzy zewnętrznym magazynem i naszymi wydziałami produkcyjnymi, a to kolejne, dodatkowe i jak najbardziej zbędne koszty.