Osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym pojazdów ciężarowych.

Osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym pojazdów ciężarowych.

14 września, 2016 0 przez Infopress

Pneumatyka pojazdów ciężarowych, odgrywa niesamowicie istotną rolę. Przede wszystkim trzeba tutaj pamiętać o tym, iż układ pneumatyczny gwarantuje nam poprawną pracę zacisków hamulcowych oraz siłowników, bez których pojazdy ciężarowe stają zupełnie bezużyteczne a nawet niebezpieczne. Elementem który zaś wywiera największy wpływ na jakość działania zacisków oraz siłowników jest osuszacz powietrza. Wobec tego też, należy się skupić na tym, aby w pierwszej kolejności zagwarantować sprawny osuszacz powietrza. Dopiero potem możliwe będzie szukanie pozostałych przyczyn ewentualnej nieprawidłowej pracy układu pneumatycznego.

Funkcja osuszacza powietrza.

Zadaniem jakie do wykonania ma osuszacz powietrza, jest tutaj obniżenie poziomu wilgotności sprężonego powietrza wprowadzanego do układu pneumatycznego do poziomu poniżej 21%. Chodzi tutaj o to, iż w przypadku wyższej wilgotności sprężonego powietrza doprowadzanego do siłowników oraz zacisków hamulcowych, będą one nieprawidłowo pracować, a także rozpocznie się proces ich korozji wywoływany przez wodę zawartą w sprężonym powietrzu. Dlatego też, należy tutaj szczególną uwagę zwrócić właśnie na osuszacz i jego prawidłowe działanie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, fachowiec z odpowiednimi uprawnieniami, pracownik warsztatu technicznego dokona oględzin osuszacza, celem stwierdzenia czy możliwe jest jego zregenerowanie czy zachodzić będzie konieczność wymiany na nowy. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem będzie sytuacja w której możliwa będzie regeneracja osuszaczy bowiem znacznie ogranicza to koszty naprawy układu pneumatycznego. Niemniej jednak nie zawsze jest to możliwe, i decydować może o tym tylko pracownik przeglądu technicznego, który za swoje decyzje bierze pełną odpowiedzialność.

Przeprowadzanie regeneracji osuszaczy.

Oczywiście przeprowadzanie regeneracji osuszaczy także powinno być wykonywane przez osoby do tego uprawnione. Jest to element na tyle ważny, pełniący na tyle istotną funkcję w pojazdach ciężarowych, iż jego sprawność przekłada się na poziom bezpieczeństwa eksploatacji pojazdu. Po przeprowadzeniu jakichkolwiek prac serwisowych, czyli po ewentualnej regeneracji osuszacza, czy też po jego wymianie na nowy, należy przeprowadzić kompleksowy przegląd techniczny pojazdu, aby sprawdzić, czy wszystkie elementy układu hamulcowego będą sprawne i czy pojazd jest bezpieczny. Dopiero po tak dokonanym przeglądzie technicznym, możliwe będzie dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego. Generalnie rzecz ujmując, wiąże się to z koniecznością poniesienia sporych kosztów, niemniej jednak wysoki poziom bezpieczeństwa podczas prowadzenia pojazdów ciężarowych jest tutaj niesłychanie ważnym i istotnym zagadnieniem. Dlatego też, nie ma co w tym przypadku szukać oszczędności i bagatelizować kwestię sprawności pracy osuszacza powietrza, bowiem przekładać się to będzie nie tylko na bezpieczeństwo kierowcy ale także na bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego.