Optymalizacja kosztów w dużych przedsiębiorstwach.

Optymalizacja kosztów w dużych przedsiębiorstwach.

22 grudnia, 2016 0 przez Infopress

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne kładzie silny nacisk na optymalizację kosztów prowadzonej działalności, wobec czego warto tutaj znaleźć wszystkie możliwe rozwiązania pozwalające nam na oszczędniejsze jego prowadzenie. Jedną z opcji jest optymalizacja zobowiązań podatkowych w przypadku przedsiębiorstw działających w kooperacji z zagranicznymi dostawcami, działającymi jednakże na terenie UE. Tutaj bowiem możemy wykorzystać tzw. magazyny konsygnacyjne, pozwalające nam na odłożenie w czasie obowiązku podatkowego z tytułu VAT, do momentu podjęcia towarów w magazynie i faktycznego ich wykorzystania.

Jak działa magazyn konsygnacyjny?

Proszę sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, które kupuje od dostawców unijnych półprodukty na równowartość 1 mln Euro. W normalnych okolicznościach natychmiast należałoby odprowadzić niezbędny podatek VAT, co stanowi dość poważny koszt dla przedsiębiorstwa. Jednakże poprzez magazyny konsygnacyjne można obowiązek podatkowy niejako rozłożyć w czasie. Dajmy na to, iż półprodukty stanowią zapas niezbędny na nieprzerwana produkcję przez okres roku czasu. W przypadku więc gdy trafia one do magazynu konsygnacyjnego, przedsiębiorca nie musi płacić podatku z tego tytułu, choć faktycznie staje się już właścicielem tych towarów. Podatek VAT natomiast będzie odprowadzany dopiero w momencie faktycznego podjęcia towarów z magazynu konsygnacyjnego i ich wykorzystania. Skutkiem tego obowiązek podatkowy rozłożony jest w czasie na cały rok i w dodatku opłacany będzie partiami, takimi samymi, w jakich podejmowane będą towary z magazynu. Jest to więc bardzo korzystnym rozwiązaniem, które pozwoli przedsiębiorcom utrzymać nieco lepszy poziom płynności finansowej, a co więcej, w przypadku nie wykorzystania pewnej ilości półproduktów i ich zwrotu do dostawców, nie trzeba będzie zajmować się długotrwałym odzyskiwaniem zapłaconego podatku VAT.

W jaki sposób wykorzystać możliwość składowania towarów w magazynach konsygnacyjnych?

Przede wszystkim trzeba będzie mieć dostęp do takowego magazynu. Może to być rzecz jasna magazyn własny, aczkolwiek jego prowadzenie może być dość kłopotliwe, szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego też, najlepsza opcją jest skorzystanie z usług zewnętrznych firm świadczących obsługę logistyczna przedsiębiorstw, które prowadzą magazyny konsygnacyjne. W tym przypadku można skorzystać także na innych kwestiach, takich jak, oszczędność miejsca na własnych obiektach, przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczne składowanie i transport na usługodawcę w zakresie magazynowania i wiele innych korzyści. Można tutaj z czystym sumieniem powiedzieć, iż w tym szczególnym przypadku, będziemy mieli do czynienia z sytuacją w której, będzie możliwe ograniczenie ponoszonych przez przedsiębiorstwa kosztów poprzez wykorzystanie właśnie magazynu konsygnacyjnego, a to jest kwestią niesamowicie istotną, toteż warto rozważyć te ciekawą możliwość.