Odwodnienia realizowane z zastosowaniem igłofiltrów.

Odwodnienia realizowane z zastosowaniem igłofiltrów.

12 czerwca, 2020 0 przez Infopress

Technologia odwadniania z zastosowaniem igłofiltrów to obecnie jedna z najczęściej stosowanych technik osuszania terenów podmokłych. Jest to także technologia, wykorzystywana podczas realizacji prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników oraz cieków wodnych, gdzie dochodzi do silnego napływu wody do wykopów. W tego typu zastosowaniach, kluczowe będzie to, aby prawidłowo dobrać wydajność całego zestawu, gdyż dzięki temu możliwe będzie odprowadzenie określonej ilości wody gruntowej, która mogłaby negatywnie wpływać na możliwość prowadzenia prac ziemnych.

Powinniśmy jednakże pamiętać, iż każdy zestaw igłofiltrowy będzie składać się z samych igłofiltrów, kolektorów ssawnych, oraz z agregatu pompowego do odwodnień. Trzeba będzie więc, bardzo starannie i precyzyjnie dobrać cały zestaw igłofiltrowy w taki sposób, aby był on idealnie dopasowany do warunków pracy w danym przypadku.

Idea odwadniania z zastosowaniem igłofiltrów.

Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z faktu tego, iż odwadnianie igłofiltrami, jest przeznaczone do sytuacji, kiedy należy prowadzić prace ziemne w terenie podmokłym. Nie sprawdza się ona w przypadku zalania wykopów opadami atmosferycznymi czy też w wyniku uszkodzenia linii wodociągowej lub kanalizacyjnej. Mówimy tutaj o sytuacjach, kiedy po wykonaniu wykopu ziemnego, pojawia się w nim woda gruntowa.

Aby możliwe było bezpieczne wykonania wykopu, bez ryzyka jego zawalenia w wyniku podmywania, należy nie dopuścić do jego zalewania wodą gruntową. W tym celu, w niedużej odległości od wykopu, po jednej, lub tez po obydwu jego stronach (w zależności od sytuacji) wprowadzane do gruntu są igłofiltry, których zadaniem jest przechwytywanie napływającej na teren prowadzenia robót wody gruntowej. Podłączone są one do agregatów pompowych poprzez kolektory ssawne. Dzięki temu, agregaty do odwodnień mogą wytwarzać podciśnienie w całej instalacji i zasysać wodę gruntową z gruntu, a następnie tłoczyć ją na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość.

Agregaty do odwodnień.

Dlatego też, możemy powiedzieć, iż to właśnie wspomniane agregaty pompowe do odwodnień, będą tutaj kluczowym elementem całej instalacji. Ich wydajność oraz efektywność pracy w trudnych warunkach, stałego obciążenia, będzie zapewniać możliwość skutecznego usuwania wody gruntowej. Koniecznością jest więc taki dobór agregatu, aby był od w stanie skutecznie poradzić sobie z określoną ilością napływającej wody, ewakuacją powietrza z całej instalacji, oraz tłoczeniem odsysanej wody na konkretną odległość, z uwzględnieniem przewyższenia terenu. Wynika stąd dość jasno, iż do każdego zastosowania należy dobrać agregat pompowy indywidualnie. W przeciwnym razie, cała instalacja może pracować niewydajnie, co niestety doprowadzi do sytuacji, w której pomimo intensywnej pracy instalacji igłofiltrowej, wykopy będą nadal zalewane wodą gruntową, która uniemożliwi, bezpieczne prowadzenie robót ziemnych.