OC dla rolnika. Wiedza w pigułce.

OC dla rolnika. Wiedza w pigułce.

24 października, 2016 0 przez Infopress

Podstawowym zadaniem ubezpieczenia OC dla rolników jest zapewnienie odszkodowania osobom, które doznały straty w wyniku prowadzenia gospodarstwa przez rolnika. Jest to w sumie ubezpieczenie dość równoznaczne z OC dla pojazdów samochodowych, które także działa w ten sam sposób. Wartym podkreślenia jest jednak fakt, iż ubezpieczenie to, będzie także chronić samego rolnika, w razie wystąpienia tego typu konieczności, nie będzie musiał wykładać zadośćuczynienia poszkodowanym w wyniku swojej działalności ze swojej własnej kieszeni. Zobaczmy, jak to wszystko wyglądać będzie w praktyce.

Podstawa prawna.

Kwestie związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami rolniczymi określone są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Znajdziemy tam między innymi wytyczne dotyczące rolników podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom, kwestie czasu obowiązywania ubezpieczenia i wiele innych cennych informacji w tym zakresie.

Czas obowiązywania ubezpieczenia OC.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy, obowiązkowe OC dla rolnika zawierane jest na okres 12 miesięcy, zaś obowiązek wykupienia tego rodzaju polisy, powstaje w dniu objęcia gospodarstwa w posiadanie. Niezależnie od tego, na jakiej drodze zostało gospodarstwo objęte. Brak wykupienia polisy OC, powoduje karę w wyniku 1/10 minimalnego wynagrodzenia, które określane jest odrębnymi przepisami.

Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia rolniczego.

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą, obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym podlegają osoby fizyczne prowadzące rolniczą działalność gospodarczą na powierzchni przekraczającej jeden hektar. Wynika z tego fakt, iż w przypadku mniejszych gospodarstw nie ma obowiązku wykupienia Policy OC.

Zakres obejmowany przez umowę ubezpieczenia.

Warto tutaj także wiedzieć, jakiego rodzaju sytuacje będą obejmowane przez obowiązkowe OC rolników. Otóż jest to odpowiedzialność cywilna rolnika, jak również każdej osoby pracującej w danym gospodarstwie rolnym, która podczas pracy wyrządziła szkodę osobom trzecim w związku z prowadzeniem gospodarstwa. Tyczy się to także osób, które są członkami rodziny rolnika. Jeśli którakolwiek z tych osób w trakcie prowadzenia prac związanych z działalnością rolniczą wyrządzi szkodę na rzecz osób trzecich, ale także w przypadku kiedy wyrządzi szkodę sobie sama przez wzgląd na zaniechanie rolnika, to zakład ubezpieczeń będzie wypłacać odszkodowanie. Trzeba także pamiętać, iż będą to odszkodowania obejmujące zarówno szkody na zdrowiu, jak szkody na mieniu. Na przykład w przypadku, kiedy szkoda będzie wyrządzone przypadkiem przejeżdżającemu akurat samochodowi.

Podsumowanie

Generalnie rzecz ujmując, musimy zwrócić uwagę na kwestię tego, aby ubezpieczenie działało faktycznie w zgodzie z przepisami i ponoszone przez rolników koszty, związane z wykupieniem ubezpieczenia, mogły przekładać się na ich poziom bezpieczeństwa. Dlatego też warto tutaj jednak wybierać sprawdzone i wypłacalne ubezpieczalnie, które działają na rynku od lat i są zawsze wypłacalne.