Obowiązek ubezpieczenia gospodarstw rolnych.

Obowiązek ubezpieczenia gospodarstw rolnych.

28 sierpnia, 2018 0 przez Infopress

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku, o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1 ha, obowiązany jest zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe. Jest to kwestia o tyle istotna, iż niewywiązanie się z tego obowiązku może grozić konsekwencjami w postaci nawet kary grzywny. Co więcej, jak już nie raz historia pokazała, brak odpowiednich ubezpieczeń może doprowadzić do całkowitej plajty finansowej gospodarstwa, jeśli dojdzie do podobnych wydarzeń, jakie miały miejsce podczas powodzi w roku 1997.

Rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń dla rolników.

Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę z faktu, iż obowiązkowych ubezpieczeń dla rolników będziemy mieć kilka, i wszystkie muszą być wykupione, aby rolnik mógł spać spokojnie. Jedynym wyjątkiem są tutaj ubezpieczenia upraw rolnych, które obowiązywać będą jedynie tych rolników którzy pobierają tzw. dopłaty bezpośrednie. Pozostałe ubezpieczenia będą już w myśl przytoczonej we wstępie ustawy, obowiązywać wszystkich tych rolników, którzy prowadzą gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha. Podstawowymi, obowiązkowymi ubezpieczenia będą tutaj więc:

  • Ubezpieczenie OC od prowadzenia gospodarstwa rolniczego – w trakcie prowadzenia gospodarstwa rolniczego, zawsze może dojść do powstania szkód na rzecz osób trzecich. W takim przypadku OC gospodarstwa rolnego będzie tutaj podstawowym zabezpieczeniem rolnika, zapewniając wypłaty odszkodowań dla osób poszkodowanych w takich sytuacjach.
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych – zapewnia bezpieczeństwo w przypadku nastąpienia zjawisk takich jak powodzie, gradobicia, pożary, w wyniku których doszło do zniszczeń w zabudowaniach gospodarstwa rolnego.
  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – tak samo jak w przypadku posiadaczy pojazdów samochodowych, tak i w przypadku posiadania pojazdów mechanicznych wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym, obowiązkowo trzeba wykupić ubezpieczenie OC. Wynika to z faktu tego, iż pojazdy te, bardzo często także będą poruszać się po drogach publicznych, gdzie zawsze może dojść do jakichkolwiek kolizji.

Korzyści płynące z posiadania ubezpieczeń.

Mimo iż ubezpieczenia te są w opisywanych przez nas przypadkach obowiązkowe, to jednak niosą za sobą konkretne korzyści dla rolników. Przede wszystkim, dobra polisa ubezpieczenia rolniczego będzie gwarantować poczucie bezpieczeństwa w przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, kolizji z pojazdami rolniczymi, gradobić, pożarów, powódź i tym podobne zdarzenia. Generalnie trzeba tutaj powiedzieć, iż ubezpieczenia zawsze będą korzystnym rozwiązaniem dla rolników, gdyż podnoszą poziom zabezpieczenia gospodarstwa na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.