Obniżanie poziomy wody gruntowej z wykorzystaniem igłofiltrów.

Obniżanie poziomy wody gruntowej z wykorzystaniem igłofiltrów.

30 marca, 2018 0 przez Infopress

W toku realizacji prac budowlanych, bardzo często można natrafić na sytuację, iż roboty ziemne muszą być przeprowadzone w terenie podmokłym, a w tym celu, w pierwszej kolejności trzeba będzie przeprowadzić jego osuszanie, oraz obniżenie poziomu wody gruntowej, aby nie utrudniała ona przeprowadzenia robót. W takich sytuacjach wykorzystywane będą przede wszystkim systemy igłofiltrowe, które sprawdzają się w takich zadaniach zdecydowanie najlepiej. Trzeba jednakże zdać sobie sprawę z faktu tego, iż zestaw igłofiltrowy będzie stosunkowo kosztowny, oraz w pewnym zakresie także skomplikowany w kwestii jego prawidłowej eksploatacji. W związku z tym też, warto się tej kwestii przyjrzeć nieco bliżej, aby mieć podstawowe pojęcie o zasadach eksploatacji zestawów igłofiltrowych, w zakresie przeprowadzania prac odwodnieniowych.

Zasada działania igłofiltrów.

Igłofiltry to nic innego jak specjalnie przygotowane rury PCV o niewielkiej stosunkowo średnicy, które wprowadza się do gruntu na określoną z góry głębokość, a których zadaniem jest odsysanie napływającej na teren prowadzenia prac ziemnych wody gruntowej. W celu umożliwienia im zasysania wody, podłączone są do kolektora ssącego, a ten z kolei do agregatu pompowego, który wytwarza podciśnienie w całej instalacji, a tym samym zasysana jest woda gruntowa. Następnie poprzez pompę agregatu jest ona odprowadzana na bezpieczną dla realizacji robót odległość. Oczywiście igłofiltry muszą tutaj być prawidłowo rozstawione, najlepiej aby były montowane (poprzez wpłukiwanie) w ziemi w odstępnie 0,5-1m w zależności od intensywności napływu wody. Głębokość montażu powinna być ustalona na około pół metra więcej niż przewidywana głębokość prowadzenia robót ziemnych. Prawidłowe zamontowanie igłofiltrów, zagwarantuje nam wydajną pracę całego systemu, co w tym przypadku będzie kwestią zdecydowanie najważniejszą.

Wydajność igłofiltrów.

Aby osiągnąć optymalną wydajność całego systemu, koniecznością będzie prawidłowe obliczenie ilości igłofiltrów, przypadających na jeden agregat pompowy. Z reguły, agregaty są pod tym względem opisane, dzięki czemu dowiemy się, jak wiele igłofiltrów o konkretnej średnicy możemy podłączyć za pośrednictwem kolektorów ssących do agregatu. Przekroczenie tej wartości spowoduje spadek wydajności odsysania wody gruntowej, co przekładać się będzie na przeciekanie jej na teren prowadzenia robót. W związku z powyższym, powinniśmy skupić się na tym, aby każdy igłofiltr był precyzyjnie obliczony i miał ściśle określone miejsce. Dzięki rozsądnemu podejściu w tym zakresie, możliwe będzie bardzo skuteczne przeprowadzenie prac obniżania poziomu wody gruntowej, czy też odwadniania. W każdym razie, zastosowanie igłofiltrów, przynosi konkretne i bardzo wyraźne efekty, toteż warto przemyśleć kwestię eksploatacji igłofiltrów w większej ilości przypadków. Może się to okazać rozwiązaniem wyjątkowo korzystnym.