Materiały geosyntetyczne do wzmacniania podłoża.

Materiały geosyntetyczne do wzmacniania podłoża.

28 grudnia, 2019 0 przez Infopress

Budowa wszelkiego rodzaju nowych dróg i autostrad, czy tez nawet linii kolejowych, wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, celem osiągnięcia wysokiego poziomu trwałości inwestycji. Wśród wielu nowoczesnych rozwiązań, jakie w tym zakresie można zastosować, zdecydowanie najlepszym jest wdrożenie materiałów geosyntetycznych do wzmacniania podłoża. Możemy je w tym zakresie zastosować praktycznie w całej infrastrukturze okalającej budowaną drogę czy tez linię kolejową. Nie trzeba się ograniczać jedynie do samej nawierzchni czy torowiska. Dzięki temu, trwałość całej inwestycji zdecydowanie rośnie, jak również jej odporność na obciążenia eksploatacyjne.

Geosyntetyki do wzmacniania podłoża.

Oczywiście najważniejsze będą w tym zakresie materiały geosyntetyczne, wykorzystywane do wzmacniani struktury podbudowy drogowej czy też kolejowej. Ich obecność będzie wyraźnie podnosić odporność konstrukcji na obciążenia w toku eksploatacji. Szacuje się, iż przy odpowiednich warunkach eksploatacji, trwałość nowo budowanej drogi, czy też torowiska, może wzrosnąć nawet o 30%. Średnio utrzymywany jest jednak wzrost trwałości na poziomie 22,5%, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem przy tak kosztownych inwestycjach. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, iż wdrożenie materiałów geosyntetycznych podnosi koszt inwestycji maksymalnie o 10%. Zyskujemy więc średnio 12,5% jeśli przyjęlibyśmy założenie, iż najważniejszym jest stosunek ceny do trwałości. W zasadzie można tak to przeliczyć i wyliczyć koszt roczny. Po zastosowaniu geosyntetyków, faktyczny koszt roczny w takim modelu spadnie. Wygląda to mniej więcej tak, iż podnosimy koszt o kwotę, która odpowiada kosztowi jednego roku użytkowania, a zyskujemy w zamian dwa lata użytkowania. Co fizycznie daje nam darmowy rok eksploatacji drogi czy też torowiska. Oczywiście jest to wyliczenie czysto poglądowe, bowiem w przypadku każdej inwestycji należy takie obliczenia prowadzić odrębnie, z uwzględnieniem lokalnych warunków.

Dostawy geosyntetyków na plac budowy.

Istotną kwestią jest tutaj także to, aby mieć możliwość zaopatrywania się w geosyntetyki rzeczywiście dobrej jakości. Dobra oferta geosyntetyków do wzmocnienia podłoża powinna być więc odpowiedni szeroka. Tak, aby przedsiębiorca miał możliwość doboru odpowiednich materiałów, spełniających wymagania projektowe oraz dopasowanych do wymagań terenowych. Trzeba przecież zdawać sobie sprawę z tego, iż w każdym miejscu, budowa drogi będzie stawić przed nami zupełnie inne wymagania.

Jeśli do tego wszystkiego dołożymy jeszcze pozostałe materiały geosyntetyczne, które wykorzystamy do stabilizacji i wzmacniania infrastruktury okalającej nawierzchnię lub torowisko, to zyskamy bardzo dobry poziom opłacalności inwestycji. Jednym słowem, warto o materiałach geosyntetycznych pamiętać, gdyż ich zastosowanie będzie bardzo zapewniać nam same korzyści w zakresie późniejszej eksploatacji obiektów.