Łożyska ślizgowe i ich zastosowanie.

Łożyska ślizgowe i ich zastosowanie.

28 lutego, 2020 0 przez Infopress

Łożysko ślizgowe to specyficzny typ łożyska, które nie posiada jakichkolwiek elementów pośredniczących w przekazywaniu obciążeń. Ma to swoje oczywiste wady, ale również i pewne korzyści. Oczywiście występuje w nich element ruchomy, a jest nim panewka, w której osadzany jest wał za pomocą pasowania luźnego. Przyjrzyjmy się w takim razie nieco bliżej kwestii wykorzystania łożysk ślizgowych. Sprawdzimy, w jakich przypadkach będą się one sprawdzać najlepiej. Zobaczymy także, jakie obecnie wykorzystywane są typy łożysk ślizgowych, a trzeba pamiętać, iż jest ich, co najmniej kilka.

Rodzaje występujących łożysk ślizgowych.

Wspomnieliśmy we wstępie, iż łożyska ślizgowe występują w kilka co najmniej wariantach konstrukcyjnych. Poniżej przedstawiamy je wszystkie po kolei, oraz zostawiamy kilka słów wyjaśnienia dotyczącego ich specyficznej konstrukcji.

Łożyska ślizgowe dzielimy na

  • Suche – to łożyska ślizgowe nie smarowane w ogóle, lub w rzadkich przypadkach. Używane są do połączeń mało obciążanych i zdecydowanie mało odpowiedzialnych w danym mechanizmie.
  • Powietrzne – to łożyska, gdzie dystans pomiędzy wałem a panewką utrzymywany jest poprzez poduszkę powietrzną. Jest ona wytwarzane wskutek wtłaczania do panewki sprężonego powietrza. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w urządzeniach o dużych prędkościach obrotowych z niewielkimi obciążeniami wału.
  • Olejowe – czyli łożyska, gdzie część korpusu zalana jest olejem pełniącym role smarowania. Dopiero w trakcie ruchu, pomiędzy powierzchniami panewki i wału, wytwarza się cienka warstwa oleju, która pozwala podtrzymać wał.

Dodatkowo łożyska olejowe dzielimy na dwa podtypy a są to:

  • Hydrodynamiczne – film olejowy wytwarza się wskutek zjawisk hydrodynamicznych
  • Hydrostatyczne – gdzie do panewki dostarczany jest olej pod ciśnieniem

Mamy więc łącznie trzy typy łożysk ślizgowych, przy czym ostatni z nich możemy podzielić na dodatkowe dwa podtypy.

Gdzie stosowane są łożyska ślizgowe

Zastosowanie łożysk ślizgowych przede wszystkim wynika z pewnych specyficznych sytuacji. Niemniej jednak musimy pamiętać, iż ten typ łożyskowania nie jest odporny na duże obciążenia. Dlatego też, łożyska tego typu znajdują swoje zastosowanie w następujących przypadkach:

  • Konstrukcje z bardzo małym obciążeniem
  • Sytuacje, w których występuje duża prędkość obrotowa
  • Kiedy konieczne jest wygłuszenie drgań wału
  • Przypadki łożyskowań wymagających wysokiej precyzji

Oczywiście łożyska ślizgowe mogą być stosowane także w innych przypadkach, jednakże te, wymienione przez nas powyżej są zdecydowanie najczęściej spotykanymi.

Pozyskiwanie łożysk ślizgowych.

Najlepszym rozwiązaniem w celu zakupu łożysk tego typu, jest oczywiście dobra hurtownia łożysk ślizgowych, aczkolwiek trzeba zdać sobie sprawę, iż nie jest to takie proste. Produkcja tych akurat łożysk wymaga odpowiedniego podejścia i wysokiej precyzji, toteż nie wszyscy producenci łożysk, będą wytwarzać łożyska ślizgowe. Trzeba tutaj dokładnie sprawdzić każdego z nich, i oczywiście kierować się nie tyle przystępną ceną co charakterystyką i parametrami technicznymi, aby łożyskowanie z ich zastosowaniem spełniało wszystkie wymagania danej sytuacji.