Jak kupić polisę ubezpieczenia rolniczego w przystępnej cenie?

Jak kupić polisę ubezpieczenia rolniczego w przystępnej cenie?

20 marca, 2020 0 przez Infopress

Wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla wielu gospodarstw rolniczych jest kwestią obowiązkową. Reguluje to bardzo precyzyjnie Ustawa z dnia 22 maja 2003 „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi zmianami. Z jej zapisów dowiemy się, iż każdy rolnik będący osobą fizyczną, podlegający w części opodatkowaniu podatkiem rolnym i prowadzący gospodarstwo o powierzchni upraw powyżej jednego hektara, musi obowiązkowo wykupić ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie zabudowań gospodarczych. Sprawdźmy jednak jak wykupić wspomniane ubezpieczenia, aby było to jak najbardziej przystępne.

Prawidłowe rozeznanie na rynku.

Z reguły, większość rolników nie będzie posiadać odpowiedniego rozeznania na rynku usług ubezpieczeniowych. Wobec tego też, korzystnym rozwiązaniem będzie poszukanie wsparcia u odpowiednich specjalistów, którzy wyszukają ofertę odpowiadającą potrzebom danego gospodarstwa rolniczego. Dobry doradca podatkowy znajdzie odpowiednie oferty, tak aby cena OC rolnika była dopasowana do zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Ta zaś będzie perfekcyjnie dobrana do zakresu prowadzonej działalności rolnej. W końcu należy pamiętać, iż w każdym przypadku będziemy mieć do czynienia z zupełnie innym zakresem prowadzenia działalności rolnej, a to bardzo ważne w tym przypadku.

Szczególnie istotne jest to w przypadku, kiedy obowiązkowe ubezpieczenie rolników wynika z zapisów ustawy o której wspomnieliśmy we wstępie. W takich przypadkach, należy koniecznie skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej, gdyż w przeciwnym razie, można narazić na dość pokaźną grzywnę.

Jakie ubezpieczenia należy koniecznie wykupić?

W przypadku kiedy rolnik będzie podlegać pod zapisy wspomnianej ustawy, będzie zachodzić konieczność wykupienia dwóch polis ubezpieczeniowych.

  • OC rolnika – czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zabezpiecza ono rolnika przed konsekwencjami finansowymi związanymi z koniecznością wypłaty zadośćuczynienia na rzecz osób trzecich, jeśli w trakcie prowadzenia prac rolnych dojdzie do szkody na ich rzecz.
  • Ubezpieczenie budynków rolnych – które jest zabezpieczeniem zabudowań gospodarczych przed szkodami wynikającymi ze zdarzeń losowych takich jak: huragany, powodzie, podtopienia, gradobicia, pożary, a także upadki statków powietrznych.

W każdej więc sytuacji, dwie powyższe polisy powinny zostać obowiązkowo wykupione przez rolników, aby nie narazić się na grzywnę z tytułu ich braku. Oczywiście do tego dochodzi także sporo innych polis, które są w pełni dobrowolne i pozwalają na przykład zabezpieczyć uprawy rolne od strat z tytułu suszy czy też powodzi. Każdy rolnik będzie mieć jednak zupełnie inne potrzeby, w związku z czym, zachodzi tutaj konieczność indywidualnego doboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej.