Geotkaniny i geokompozyty w budowie dróg i autostrad.

Geotkaniny i geokompozyty w budowie dróg i autostrad.

15 stycznia, 2018 0 przez Infopress

Nowoczesne technologie stosowane w budowie dróg i autostrad, zapewniają nam przede wszystkim podniesienie ich trwałości i odporności na obciążenia, jakim są poddawane w toku naturalnej, aczkolwiek bardzo intensywnej eksploatacji. Przede wszystkim mamy tutaj na myśli zastosowanie nowoczesnych materiałów geosyntetycznych, służących głównie do wzmacniania warstw gruntowych czy też podbudowy. Dzięki ich wykorzystaniu, zarówno konstrukcja samej drogi, jak i całej infrastruktury towarzyszącej (kanały boczne, nasypy) będą zdecydowanie wzmocnione i odporne na działanie czynników atmosferycznych, dzięki czemu też, będą charakteryzować się zdecydowanie większym poziomem trwałości.

Wykorzystanie geotkanin i geokompozytów w budownictwie drogowym.

Przede wszystkim musimy tutaj zwrócić uwagę na materiały takie jak geotkaniny i geokompozyty, bowiem będą one zaraz obok geosiatek, zdecydowanie najczęściej wykorzystywane w nowoczesnych technologiach budowy dróg.
Geotkaniny to bardzo cienkie, płaskie struktury, wykonane z włókien poliestrowych, bądź polipropylenowych (w zależności od potrzeb danego zastosowania), które gwarantują izolację warstw gruntu i zabezpieczają je przed mieszaniem się, czy też rozwarstwianiem. Z technologicznego punktu widzenia będą one także zabezpieczać strukturę podbudowy przed przesiąkaniem wody gruntowej. Z drugiej strony, geotkaniny wykorzystane w nasypach pobocznych do dróg, będą zapewniać ich zabezpieczenie przed przesiąkaniem do wnętrza struktury nasypu wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, co zapewni większą trwałość nasypu.

Geokompozyty z kolei to materiały składające się kilku geosytentyków. Na przykład mogą to być dwa typy geotkaniny, z czego jedna będzie pełnić funkcję typowo izolacyjną, zaś druga będzie jej zabezpieczeniem. Generalnie rzecz więc ujmując, można powiedzieć, iż w tym szczególnym przypadku, geokompozyty będą tutaj jakby lepszą formą pojemnych geosyntetyków, gwarantując połączenie ich zalet w jednym materiale.

Jakość stosowanych geosyntetyków.

Nie da się ukryć, iż aby osiągnąć podstawowy cel, jakim jest wzmocnienie i stabilizacja warstw gruntu czy też podbudowy przy zastosowaniu materiałów geosyntetycznych, koniecznością będzie pozyskiwanie ich w dobrej jakości od pewnego dostawcy. Odpowiednia oferta geosyntetyków powinna być w każdym przypadku dopasowana do potrzeb danego wykonawcy, toteż najważniejsi dostawcy tych materiałów, zawsze przygotowują swoje oferty indywidualnie. Dzięki temu, wykonawca drogi będzie mieć gwarancję, iż poszczególne materiały geosyntetyczne będą spełniać jego konkretne wymagania technologiczne, co też rzecz jasna przekładać się będzie na ogólną trwałość budowanej drogi, oraz jej odporność na obciążenia, jakim będzie poddawana w toku normalnej eksplaotacji.