Geosiatki oraz ich zastosowanie do wzmacniania gruntu.

Geosiatki oraz ich zastosowanie do wzmacniania gruntu.

30 stycznia, 2020 0 przez Infopress

Geosiatki to specyficzny rodzaj materiałów geosyntetycznych, które stosowane są przede wszystkim podczas prac związanych ze wzmacnianiem i stabilizacją warstw gruntu. Często także stosowane są w warstwach podbudowy drogowej lub kolejowej, dzięki czemu są one trwalsze na obciążenia eksploatacyjne. Można wręcz powiedzieć, iż współczesne budownictwo drogowe i kolejowe będzie korzystać z zastosowania geosiatek bardzo regularnie, gdyż przynosi to określone korzyści dla całej inwestycji. Warto więc przyjrzeć się dostępnym typom geosiatek, które obecnie stosowane są zdecydowanie najczęściej.

Jakie geosiatka stosowana do wzmacniania gruntu, jest najlepsza?

Szukając najlepszego rozwiązania w danym zakresie, trzeba oczywiście sprawdzić poszczególne rozwiązania pod każdym kątem. Tym bardziej w przypadku geosiatek, gdzie mamy sporo ich rodzajów, a każdy charakteryzuje się odmiennymi parametrami technicznymi. Warto tutaj więc przyjrzeć się poszczególnym geosiatkom. Dzięki temu też, odpowiednia geosiatka stosowana do wzmacniania gruntu powinna w zasadzie wyłonić się sama jeśli dodatkowo ich parametry skonfrontujemy z naszymi oczekiwaniami.

  • Miragrid GX – to jedne z bardziej popularnych geosiatek budowlanych. Wykonane z włókien poliestrowych, powleczonych dodatkowo polimerową warstwa ochronną. Charakteryzują się wysokim poziomem odporności na rozciąganie, przy małym pełzaniu. Zapewnia dobre właściwości tarcia w stosunku do gruboziarnistego podłoża. Stosowane głównie do zbrojenia gruntów niespoistych.
  • Polgrid BX – jest to geosiatka dwukierunkowa o otwartej strukturze w postaci georusztu. Węzły są tutaj sztywne, stanowiąc integralny element struktury siatki. Żebra o przekroju kwadratowym, zapewniają dobre oparcie dla kruszywa. Stosowana jest przede wszystkim w przypadku zbrojenia warstw podbudowy, dla nowych realizacji dróg oraz torowisk kolejowych
  • Polgrid UX – jest jednokierunkową geosiatką o sztywnych węzłach. Produkcja przebiega w procesie wytłaczania i perforacji układu otworów w arkusze polietylenu o wysokiej gęstości. Następnie, w celu zwiększenia wytrzymałości oraz sztywności materiału, perforowane pasma rozciągane są w kierunku podłużnym w odpowiedniej temperaturze.
  • Geosiatki do budowy i remontu dróg – geosiatki GLASSTECH, swoje podstawowe znajdują podczas prac związanych z remontem nawierzchni bitumicznej. Sprawdzają się także do wykonywania całej nawierzchni drogowej. Trzeba jednakże pamiętać, aby stosować je jedynie do zbrojenia konstrukcji pod warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych układanych na gorąco.

Mamy tutaj więc cztery typy geosiatek najbardziej popularnych w obecnych zastosowaniach w robotach inżynieryjnych, technicznych, w budownictwie drogowym i kolejowym. Wdrożenie ich stosowania przyczynia się do osiągnięcia konkretnych efektów w postaci lepszej trwałości oraz wytrzymałości realizowanych konstrukcji. To zaś jest obecnie kwestię priorytetową.