Filtrowanie powietrza w warsztacie lakierniczym.

Filtrowanie powietrza w warsztacie lakierniczym.

25 maja, 2016 0 przez Infopress

Skuteczna realizacja filtracji powietrza w warsztatach lakierniczych odgrywać będzie bardzo istotną rolę dla osiągania odpowiedniego poziomu jakości wykonywanych prac lakierniczych, bowiem jakiekolwiek zanieczyszczenia pojawiające się wewnątrz pomieszczeń lakierniczych, będą wywierać negatywny wpływ na cały proces lakierniczy. Dlatego też, należy zastosować możliwie jak najwięcej punktów filtracji powietrza, aby wychwycić z niego jak największą ilość wszelkich zanieczyszczeń mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych prac lakierniczych. Zobaczmy w jaki sposób można do tego doprowadzić, oraz z jakich rozwiązań skorzystać, aby w maksymalnym zakresie zapewnić sobie czystą atmosferę wewnątrz pomieszczeń lakierniczych oraz kabin lakierniczych.

Filtrowanie w sekcji wentylacji.

Podstawowym sposobem oczyszczania powietrza wtłaczanego do wnętrza pomieszczeń lakierniczych, będzie odpowiednia jego filtracja w centrali nawiewno wywiewnej, gdzie swoje zastosowanie znajdują odpowiednio przygotowane filtry kasetowe oraz kieszeniowe, których zadaniem jest wychwytywanie zanieczyszczeń wypełniających wtłaczane powietrze.

Filtracja wewnętrzna.

Dodatkowo warto zastosować odpowiednie filtrowanie wewnętrzne, do którego wykorzystywane będą wszelkiego rodzaju filtry sufitowe, podłogowe oraz ścienne, jak również maty filtracyjne. Ich zadaniem jest jednak nie tylko wychwytywanie zabrudzeń pochodzenia zewnętrznego, ale przede wszystkim tych pochodzenia wewnętrznego. Jest to bardzo istotne, bowiem po zakończeniu realizacji danego zadaniu w powietrzu unosić będzie się tzw. mgiełka lakiernicza, która nie powinna mieszać się z kolejnymi warstwami lakieru, co będzie miało szczególne znaczenie podczas realizacji prac lakierniczych z zastosowaniem różnokolorowych lakierów, które mogłyby w ten sposób się mieszać i osiągać nieco odmienne od zamierzonych odcieni. Odpowiednie rozstawiona mata filtracyjna w połączeniu z filtrami podłogowymi, sufitowymi i ściennymi, będzie tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem. Oczywiście w dalszym ciągu musi pracować wentylacja, aby zapewnić kilkukrotną wymianę powietrza, a przez to także odprowadzić wszystkie zanieczyszczenia do sekcji filtrów a następnie całe powietrze na zewnątrz.

Pozostałe znaczenie filtracji.

Oczywiście musimy także pamiętać o komforcie i bezpieczeństwie pracy w pomieszczeniach lakierniczych, zaś duże stężenie mgiełki lakierniczej, w której podstawowymi elementami są lotne substancje palne, jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi pracujących w danych pomieszczeniach lakierniczych. Do tego dochodzi także kwestia ochrony środowiska, z której względu lotne zanieczyszczenia chemiczne, czyli mgiełka lakiernicza, powinny być całkowicie wychwycone, aby nie doprowadzać do zanieczyszczeń powietrza a tym samym całkiem poważnego skażenia środowiska.