Filtracja powietrza poprzez zespół nawiewno wywiewny.

Filtracja powietrza poprzez zespół nawiewno wywiewny.

2 czerwca, 2017 0 przez Infopress

Jednym ze zdecydowanie najlepszych rozwiązań w zakresie oczyszczania powietrza wprowadzanego do wnętrza pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych czy też użyteczności publicznej, jest zastosowanie profesjonalnego systemu nawiewno wywiewnego z dobrej jakości filtrami powietrza. tego typu systemy wentylacyjne, gwarantują nam nie tylko odpowiedni poziom wymiany powietrza z otoczeniem, ale jednocześnie jego oczyszczenie z ewentualnych, lotnych zanieczyszczeń jak również możliwość jego jonizowania, ogrzania bądź też wychłodzenia. Zobaczmy zatem jak działa tego typu system nawiewno wywiewny, oraz jak podejść do kwestii prawidłowej jego eksploatacji, aby zapewniał maksymalnie dobre warunki pracy.

Działanie zespołu nawiewno wywiewnego.

Tego typu systemy działają w oparciu o wymuszony mechanicznie obieg powietrza. z jednej strony powietrze z zewnętrz jest zasysane i przekazywane do wnętrza pomieszczenia, zaś z drugiej powietrze znajdujące się we wnętrzu jest odbierane i oddawane na zewnątrz. Dzięki temu do wnętrza zawsze będzie trafiać świeże powietrze co w wielu przypadkach jest jak najbardziej uzasadnione. Najważniejsze jest tutaj jednak to, iż po drodze, powietrze jest przepuszczane przez odpowiednie filtry kieszeniowe zamontowane w kanałach wentylacyjnych, dzięki czemu wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu są skutecznie odfiltrowane. Z jednej strony będziemy tutaj wyłapywać lotne zanieczyszczenia takie jak chociażby pył i kurz, celem nie wpuszczenia ich do pomieszczeń wentylowanych. Z drugiej zaś, zanieczyszczenia ewentualnie powstające wewnątrz (np. spawalnicze, lakiernicze) będą także przechwytywane, aby nie dopuścić do zanieczyszczeń środowiska. Dodatkowo, po drodze, powietrze wtłaczane do wnętrza może być ogrzewane bądź też wychładzane, w zależności od potrzeb. Nowoczesne urządzenia posiadają jeszcze możliwość rekuperacji, czyli odbioru ciepła z powietrza odprowadzanego na zewnątrz i przekazywania do powietrza wtłaczanego do środka, co pozwala poczynić pewne oszczędności w zakresie ogrzewania wnętrz.

Eksploatacja systemów wentylacji nawiewno wywiewnej.

Oczywiście należy tutaj także stale dbać o to, aby system wentylacji był utrzymany w odpowiednim stanie technicznym. Należy dbać o regularną wymianę filtrów kieszeniowych montowanych na kanałach wentylacyjnych, aby zagwarantować prawidłową pracę systemu. Systemy tego typu powinny być także regularnie serwisowane, w celu zapewnienia odpowiednich osiągów i wymiany powietrza na wymaganym poziomie. Co prawda eksploatacja tego typu systemów może się okazać dość kosztowna, niemniej jednak w wielu przypadkach będzie kwestią wręcz wymaganą. W warsztatach lakierniczych czy też spawalniczych, trzeba będzie zagwarantować stały odbiór powstających wewnątrz zanieczyszczeń i zabrudzone powietrze wymieniać na nowe, w celu osiągnięcia odpowiedniego komfortu warunków pracy, jak również zabezpieczenia jakości realizowanych prac.