Dodatkowe zyski w tartaku.

Dodatkowe zyski w tartaku.

23 stycznia, 2018 1 przez Infopress

Prowadzenie tartaku, wymagać będzie przede wszystkim prawidłowego podejścia do kwestii organizacji całej produkcji, pozyskiwania materiału i zbytu gotowej więźby dachowej, belek i desek. Niemniej jednak jest tutaj jeszcze jeden aspekt, na który warto zwrócić swoją uwagę, a jest to kwestia zagospodarowania odpadów z produkcji tartacznej, czyli pozbycie się w rozsądny sposób wszystkich wiórów, zrębków i trocin, których w tym przypadku będziemy mieć bardzo duże ilości. Jednym z najlepszych rozwiązań w tym zakresie okazuje się być samodzielna produkcja brykietów drzewnych, czyli ekologicznego materiału opałowego, którym następnie będzie można ogrzewać swoje pomieszczenia biurowe, a nawet sprzedać przy odpowiedniej ilości i dobrych parametrach technicznych.

Przygotowanie do samodzielnej produkcji brykietów drzewnych.

W pierwszej jednak kolejności, koniecznością będzie tutaj zagwarantowanie odpowiednich warunków zarówno do magazynowania samych brykietów drzewnych, jak i materiału wsadowego. Chodzi nam tutaj przede wszystkim o to, by osiągnąć wysoki poziom suchości materiałów na brykiet, gdyż jest to jeden z kluczowym parametrów w przypadku brykietu drzewnego, wpływający w największym zakresie na jego jakość, jako materiału opałowego. Trzeba tutaj przecież pamiętać, iż poziom wilgotności powyżej 10%, w przypadku brykietów drzewnych, będzie wyraźnie ograniczać wartość opałową brykietu, ale to nie wszystko. W toku spalania zbyt mokrego brykietu drzewnego, do instalacji kominowej będzie przedostawać się bardzo dużo pary wodnej, która może przyczynić się do powstawania korozji na metalowych elementach pieca i komina. Generalnie rzecz więc ujmując, należy tutaj podkreślić, iż kluczem do produkcji brykietu dobrej jakości, będzie przede wszystkim utrzymanie dogodnych warunków na wydziale produkcyjnym i magazynowych, aby poziom wilgotności zarówno materiału wsadowego, jak i gotowego brykietu nie był zanadto wysoki.

Właściwa produkcja brykietu drzewnego.

Jeśli chodzi o kwestie właściwej już produkcji brykietu drzewnego, to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na kwestię utrzymania niskiego poziomu wilgoci na całym wydziale produkcyjnym. Chodzi tutaj o to, iż maszyny do produkcji brykietów, zresztą tak samo jak wiele innych maszyn, będą w przypadku nadmiernej wilgoci, narażane na korozję, co jest w tym przypadku absolutnie niepotrzebne. Tutaj jednak najważniejsze jest to, iż w toku wytwarzania brykietu drzewnego, dochodzi do prasowania pod wysokim ciśnieniem, dostarczonych trocin, wiórów i zrębków, przy czym lepiszczem trzymającym kostki brykietu w całości powinna być wyciśnięta z fragmentów drzewa żywica. Nie należy stosować jakichkolwiek innych substancji lepiących, gdyż w takich okolicznościach, wypaczona zostanie idea ekologii tego typu materiałów opałowych, a to przecież w tym przypadku jest kwestią zdecydowanie najważniejszą.