Dlaczego detekcja wodoru jest ważna w procesie ładowania akumulatorów?

Dlaczego detekcja wodoru jest ważna w procesie ładowania akumulatorów?

19 lipca, 2020 0 przez Infopress

Prawidłowa detekcja wodoru w trakcie realizacji ładowania baterii trakcyjnych do wszelkiego rodzaju wózków jezdniowych, to podstawa w kwestii bezpieczeństwa. Chodzi tutaj głównie o kwestie wydzielanego wodoru, który okazuje się być gazem bardzo łatwopalnym. Ponadto, z powietrzem będzie on tworzyć mieszaniny silnie wybuchowe. Należy więc powiedzieć, iż kluczową kwestią jest prawidłowa detekcja wodoru w pomieszczeniu akumulatorowni, w celu wyeliminowania ewentualnie pojawiających się zagrożeń. Oczywiście wiąże się z konkretnymi inwestycjami na obiekcie, bowiem należy przede wszystkim przygotować odpowiedniej klasy pomieszczenie akumulatorowni, które następnie zostanie wyposażone w niezbędne systemy detekcji wodoru, oraz pozostałe rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa.

Jak działa detekcja wodoru w akumulatorowni?

Cały system zapewniający sprawną detekcję wodoru składa się z trzech podstawowych elementów a są to:

  • Centrala alarmowa
  • Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa ewentualnie pojawiających się zagrożeń
  • System czujników wyposażonych w półprzewodnikowe sensory gazu.

Najważniejszym elementem jest tutaj sam czujnik, który działa poprzez pomiar napięcia w czterogałęziowym opornikowym mostku pomiarowym. Sensor jest zbudowany z rurki z dwutlenku cyny nawleczonej na przewód grzejny. Po około minucie od czasu włączenia, czujnik wygrzewa się do temperatury około 350 stopni Celsjusza. Tutaj najważniejsze jest jednak to, iż kiedy sensor znajduje się w czystym powietrzu, mostek jest w stanie równowagi, a wartość napięcia pomiędzy jego gałęziami wynosi 0V. W przypadku kiedy do sensora dostanie się gaz, nastąpi zmiana jego rezystencji, a tym samym mostek znajdzie się w stanie nierównowagi. W zależności od stężenia gazu, będzie także zmieniać się napięcie pomiędzy gałęziami mostka pomiarowego.

W takich przypadkach detekcja wodoru wychwyci nadmierne jego stężenie w pomieszczeniu akumulatorowni oraz natychmiast uruchomi niezbędne procedury bezpieczeństwa.

Co dzieje się w przypadku, gdy detekcja wodoru wychwyci nadmierne jego stężenie w pomieszczeniu akumulatorowni?

uruchomienie sygnalizacji zagrożenia, w wyniku detekcji wodoru

uruchomienie sygnalizacji zagrożenia, w wyniku detekcji wodoru

W takich sytuacjach, automatycznie dochodzi do uruchomienia przez centralkę alarmową wszystkich procedur bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności odcinane jest źródło zasilania prostowników ładujących baterie trakcyjne. W następnym kroku, automatycznie uruchamiana jest sygnalizacja dźwiękowa oraz wizualna, aby pracownicy znajdujący się na obiekcie mieli świadomość zagrożenia i przystąpili do ewakuacji. Równocześnie, uruchamiana jest wentylacja, której zadaniem jest praca na 100% wydajności, aby jak najszybciej pozbyć się wodoru z atmosfery wewnętrznej pomieszczeniach akumulatorowni.

Jednym słowem mamy tutaj do czynienia z całkiem zaawansowaną technologią, która przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na wielu obiektach przemysłowych. Przed wszystkim zaś na halach produkcyjnych oraz magazynowych, gdzie najczęściej wykorzystywane są wózki jezdniowe.