Bezpieczeństwo ładowania baterii trakcyjnych.

Bezpieczeństwo ładowania baterii trakcyjnych.

25 grudnia, 2019 0 przez Infopress

Praktycznie każde, większe przedsiębiorstwo magazynowe lub produkcyjne, wykorzystuje na co dzień wszelkiego rodzaju wózki jezdniowe. Są one znacznym usprawnieniem procesów logistycznych, związanych przede wszystkim z załadunkiem oraz rozładunkiem towarów. W przypadku wykorzystywania wózków widłowych w zamkniętych obiektach, koniecznością jest zastosowanie elektrycznego ich napędu, ze względu na brak jakichkolwiek zanieczyszczeń atmosfery. Dlatego też, zachodzi konieczność przygotowania pomieszczenia akumulatorowni, w której będzie realizowane ładowanie akumulatorów do eksploatowanych wózków. Warto tutaj podkreślić, iż związane z tym są określone zagrożenia, które należy bezwzględnie zneutralizować.

Zagrożenia związane z eksploatacją pomieszczenia akumulatorowni.

Do najważniejszych zagrożeń należy tutaj zaliczyć zanieczyszczenie atmosfery gazami wydzielającymi się z uszkodzonych akumulatorów, czyli przede wszystkim wodoru. Do tego dochodzi także zagrożenie wybuchowe, w przypadku nagromadzenia się nadmiernej ilości gazów, do tego stopnia, iż osiągną zdolność wybuchową. Koniecznością jest tutaj skuteczne przeciwdziałanie tym zagrożeniom, poprzez prawidłowe przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni. Będzie się to wiązać z określonymi kosztami, jednakże bez ich poniesienia, ryzyko pojawienia się zagrożeń wzrasta wielokrotnie, a jak wiadomo, to na pracodawcy spoczywa obowiązek przygotowania bezpiecznych warunków pracy w swoich zakładach.

Najczęstsze przyczyny wypadków związanych z ładowaniem akumulatorów.

Bardzo często dochodzi do różnorodnych zdarzeń, których najczęstszą przyczyną są błędy ludzkie i zaniechania, jak również zwykła głupota. Regularnie można zetknąć się z zakładami, gdzie proces ładowania akumulatorów odbywa się bezpośrednio w przestrzeni roboczej. Akumulatory i prostowniki ustawione są w rogu na paletach. Jest to bardzo poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa.

Równie często nie ma na zakładach wprowadzanych obostrzeń w zakresie używania otwartego ognia czy też palenia wyrobów tytoniowych. Aby podnieść bezpieczeństwo należy je bezwzględnie wprowadzić.

Przygotowanie akumulatorowni.

Przede wszystkim jednak należy zwrócić uwagę na fakt, aby ładowanie akumulatorów realizowane było w odizolowanym pomieszczeniu. Powinno ono być wykończone wewnątrz materiałem kwasoodpornym. Dodatkowo powinno posiadać system detekcji wodoru oraz niezależny system wentylacji, który będzie uruchamiany automatycznie, w ramach wskazań systemu detekcji wodoru. Pozwoli to uniknąć nadmiernego nagromadzenia się wodoru w atmosferze wewnętrznej, a tym samym zneutralizuje ryzyko wybuchu.

Warto zadbać także o nie iskrzącą instalację oświetlenia, oraz źródło bieżącej wody. Tak przygotowane akumulatorownie będą bezpieczne w codziennej eksploatacji, a to w tym przypadku jest kwestią najważniejszą. Poniesione koszty będą procentować poprzez bezpieczeństwo, brak przestojów w pracy oraz wydajne i sprawne ładowanie posiadanych, niezbędnych do pracy baterii trakcyjnych.